PR:n ja viestinnän säännöt ovat muuttuneet radikaalisti kaiken tämän digisoitumisen myötä. Suurin muutos on vallan siirtyminen yrityksiltä yksittäisille käyttäjille. Tässä draamassa pääosaa näyttelee sosiaalinen media. Somen tulemisen myötä, reaktiivisuudesta on tullut yksi menestyksen kulmakivistä. Some nimittäin kantaa uutisen käyttäjältä toiselle nopeammin kuin yritysten edustajat juovat kahvikuppinsa tyhjiksi. Kuluttajat ovat hoksanneet sosiaalisen median tarjoaman mahdollisuuden, mutta yritykset ovat jämähtäneet noudattamaan vanhoja viestinnän sääntöjä.

Wake up, It’s Revolution Time!

Päättäjien huulilla oleva kysymys kuuluukin näin: miten voimme siirtää osan vallasta takaisin yrityksille palvelemalla samalla asiakasta? Ainoa tapa kasvattaa yrityksen hallitsemaa markkinaosuutta on nopea ja reaktiivinen markkinointi sekä ketterä digikentän navigointi. Tämä tarkoittaa uusien teknologioiden adoptointa ja uusien toimintamenetelmien kokeilua.

Yksi harkinnan arvoinen strateginen lähestymistapa on Real Time Marketing. Tässä prosessissa yritys pyrkii osallistumaan, kommentoimaan ja jakamaan sisältöä jonkin juuri tapahtuneen ympäriltä, kääntäen uutisen omaksi hyödykseen “kaappaamalla” ja ajamalla uutisen synnyttämän mielenkiinnon avulla kuluttajat kohti yrityksen omaa brändiä. Yritys hyötyy markkinoinnin tuomasta ansaitusta orgaanisesta huomiosta. Ytimestä löytyy reaktiivista ja nopeaa sisällöntuotantoa, joka mahdollistaa yrityksen luoman tilan, jolla hallinnoidaan reaaliajassa tapahtuvaa kommenttiliikennettä, sekä tietoa, saaden kuluttajat ensisijassa jakamaan yrityksen viesti. Tämä voidaan saavuttaa vain luomalla aidosti mielenkiintoista, ja usein myös huumoripitoista sisältöä, joka on sidottu johonkin juuri tapahtuneeseen tapahtumaan tai ilmiöön.

Viimeisimmät esimerkit tulevat MM-kisoista. Suurimmaksi Real Time Marketing -voitoksi nousivat useat Luis Suarezin pureskeluvälikohtaukseen liittyvät materiaalit. Tässä Snickersin esimerkkiä muille.Tässä muutamia muita esimerkkejä onnistuneista kampanjoista.

Oreon reagointi Super Bowlin sähkökatkoon:
Great Come Back - Smart car:

Avain Real Time Marketingissa on se, miten sisältöön tartutaan ja miten lisäarvo katsojalle esitetään. Onnistunut reaktiivinen markkinointi osoittaa yritykseltä hyvää tilannetajua, nopeaa ja reaktiivista sisällöntuotannon taitoa sekä hyvää moderointia että johtajuutta.


[Tweet "Real Time Marketing - uhka vai mahdollisuus"]

Subscribe to Email Updates