Sosiaalinen media mullisti markkinoinnin, ja nyt sosiaalinen liiketoiminta muuttaa koko yrityksen toimintakulttuurin.

Sosiaalinen liiketoimintamalli vaatii osallistumista koko organisaatiolta. Esimerkki lähtee ylimmästä johdosta, heidän kiinnostuksesta ja aktiivisesta läsnäolosta sosiaalisen median kanavissa. Yrityksen vahvin viestinviejä on sen oma henkilöstö. Sosiaalisen liiketoiminnan keskeisiä periaatteita on, että yrityksen koko henkilöstö on sitoutunut jakamaan yrityksen viestejä omissa kanavissaan.

Sosiaalinen liiketoiminta yhdistää myynnin, markkinoinnin ja palvelutuotannon. Se sitouttaa kaikki ajattelemaan samaa tavoitetta – yrityksen menestystä, ilman että jokin toiminto nähdään kuluna ja toinen rahan tuojana.

Sosiaalinen liiketoimintamalli ei tuo pikavoittoja. Sitoutuneen yhteisön kasvattaminen vaatii suunnitelmallisuutta, aikaa ja aktiivista toimintaa digitaalisessa verkossa. Luomalla pieniä ja realistisia tavoitteita saadaan henkilöstö pidettynä motivoituneena muutoksen aikana.

Toimintamallin muutos yrityksessä vaatii aina vanhasta luopumista ja uuden omaksumista. Se ei aina ole helppoa, mutta se palkitsee varmasti. Henkilökohtaisemmat suhteet asiakkaisiin, sitoutuneisuus ja myynnin kasvu ovat tavoittelemisen arvoisia päämääriä, jotka toimivat hyvinä kannustimina muutosta suunnittelevassa organisaatiossa.

1. Kannusta organisaatiota osallistumaan
2. Muuta myynnin, markkinoinnin ja palvelutuotannon pääkanavaksi digitaaliset kanavat
3. Ole valmis tappamaan vanhoja toimintatapoja
4. Mieti jo nyt, mistä tuotteitasi/palvelujasi hankitaan muutaman vuoden kuluttua

Subscribe to Email Updates