Markkinointiviestinnän Viikon inspiroimana kysyimme teiltä keskeisistä markkinoinnin ilmiöistä ja trendeistä lähitulevaisuudessa.  

https://youtu.be/sGslOvdJ3Ug

Ymmärtämällä keskeisiä trendejä yritys pystyy laajentamaan perspektiiviä ja palvelemaan asiakasta paremmin.  Havaitsemalla liiketoiminnassa vallitsevia muutoksia, ja haasteita pystytään myös ennakoimaan paremmin tulevaa.

infograph_2-2

72% vastaajista kaipaavat lisätietoa sisältömarkkinoinnista. Sisältömarkkinointi ei ole puuhastelua tai fiilispohjaista näpertelyä, vaan se vaatii resursointia, suunnittelua, mainontaa sekä systemaattista seurantaa. Raskasta sen ei tarvitse kuitenkaan olla, vaan hyvin organisoitua. Hyvin johdettuna sisältö ohjaa budjetointia ja suunnittelua.  Laajentamalla perspektiiviä katseet kohdistuvat potentiaalisista asiakasryhmistä luotuihin ostajapersooniin. Määrittämällä ostajapersoonat, yritys pystyy luomaan parempaa sisältömarkkinointia ymmärtämällä persoonan tarpeet ja haasteet. Asiakaspotentiaalien luokitteleminen esim. pk-yrityksiin ei tee heistä ostajapersoonia. Sen sijaan ymmärtämällä asiakkaan ostoprosessia ja tunnistamalla päätöksentekijän roolin, vastuut, odotukset ja toisaalta myös haasteet, ymmärretään paremmin asiakaspotentiaalin motivaatiota ostaa juuri teidän palveluitanne. Merkityksellistä on myös ymmärtää, että ratkaiseeko teknologia tämän haasteen, kulttuurinen muutos tai toimintatavan muutos ihmisissä?

Keskeisiksi markkinoinnin trendeiksi nousivat markkinoinnin automaatio, bränditoimitus ja videosisällöt. Vastaajista 50% vastasivat Bränditoimituksen olevan tärkeä trendi markkinoinnin lähitulevaisuudessa. Yhtä tärkeäksi vastaajat kokivat markkinoinnin automaation. Vastaajista 41% puolestaan kertoivat videosisältöjen olevan tärkeä markkinoinnin trendi. Lähiaikoina erityisesti tarinankerronnan visualisointi on noussut esiin yhtenä sisältömarkkinoinnin mahdollisuuksina.

Onko teidän viestinne puettu ostajapersonianne kiinnostaviksi tarinoiksi ja viety relevantteihin kanaviin? mitä pitäisi tehdä, jotta he jakaisivat omille verkostoilleen teidän arvolupaustanne?  

 

 

Subscribe to Email Updates