Automaatio valtaa alaa kaikkialla. Toimitusjohtajan tehtävissäkin on karsinnasta huolimatta paljon vaiheita, jotka vaan ovat suorittavaa ja tylsää. Vaikka ne eivät ole helppoja, kaavamaisina ne olisivat robotisoitavissa.

Esimerkiksi investointipäätöstä tehtäessä yrityksen strategia ja tavoitteet määrittelevät vaatimukset investoinnin tuotto-odotuksille. Yrityksen omat voimavarat ja rahoitusmahdollisuudet sanelevat reunaehdot investoinnin suuruudelle. Ei näitä asioita tarvitsisi pohtia johtoryhmäpalavereissa, jos data olisi aidosti käytössä.

Johtajarobotti ei vielä osaisi ajatella luovasti. Se ei välttämättä keksisi, että ottamalla mukaan kumppanin toiselta toimialalta riskin voisi jakaa, tai voimavaroja kasvattaa. Se ei osaisi valita mistä kulmasta investointia kannattaisi pienentää, tai välttämättä päättää miten investointi kannattaa vaiheistaa. Se ei myöskään kykenisi neuvottelemaan rahoittajaa taipumaan maksuaikatauluissa tai koroissa.

Vielä.

Kuinka kaukana olemme maailmasta, jossa yrityksen koneiden välinen viestintä ei ulotu vain maksuliikenteeseen, tilaus- ja toimitustietoon tai muuhun logistiikkaan? Koska strateginen data tulee mukaan?

Esim. Dingle on koko kuusivuotisen historiansa ajan hakenut parasta mahdollista softaa seuraamaan verkkokeskustelua. Tarpeemme on hieman toinen kuin yrityksillä itsellään, ja siksi tällaista softaa ei ole maailmasta löytynyt. Uskon että sama tarve on sadoilla muilla Dinglen kaltaisella sisältötalolla maailmassa. Markkina ei ole iso, mutta voimakkaasti kasvava.

Jos robottijohtaja tekisi tämän strategisen tarpeen näkyväksi muille robottijohtajille, osaisiko alan softatalon robotti laskea, että tuolla on markkinarako: tarvitsevien yritysten ostovoima ylittää tuotteen kannattavuuden kynnyksen.

Osaisiko robotti jopa päättää, että tällainen softa nyt rakennetaan, tietää paljonko resursseja se vie, ja päättää rekrytoinneista, lanseerauspäivistä ja koodauksesta. Mikä jäisi ihmiselle? Brändi? Kaupallistaminen?

Tämä utopia saattaa vaikuttaa kaukaiselta. Olisiko ensimmäinen askel strategioiden LinkedIn, jonne yritykset syöttäisivät tavoitteensa, näkemyksensä ja osaamisensa. Tekoäly matchaisi ostettavan ja ostavan yrityksen, tarpeet ja kehittäjät, palveluntarjoajat ja –tarvitsijat yritysten strategioiden pohjalta, myyntimiehen tai konsultin analyysin sijaan. Ainakin se antaisi konsulteille hieman lisää vapaa-aikaa.

Subscribe to Email Updates