Juttelin hiljattain parin konsulttina toimivan asiantuntijan kanssa, jotka olivat viihtyneet samojen työnantajien palveluksessa jo kymmenisen vuotta. Kiinnostukseni heräsi – miten yritykset olivat onnistuneet sitouttamaan nämä kaksi oman alansa asiantuntijaa siten, että he olivat viihtyneet työpaikoissaan nykymittapuulla mitattuna poikkeuksellisen pitkään? Eivätkä he vieläkään olleet lähdössä mihinkään, vaan suhtautuivat työhönsä nykyisessä organisaatiossaan kunnioitettavan intohimoisesti.

Sitouttamisen salaisuudeksi vaikutti nousevan erityisesti muutama seikka: ensinnäkin mahdollisuus tavoitteelliseen kehittymiseen asiantuntijana, toiseksi monipuolinen työnkuva ja kolmanneksi sopivasti tilaa oman työn tekemiseen, mutta tarvittaessa myös riittävästi tukea ja ohjausta työssä onnistumiseen. Uralle mahtui kuitenkin hetkiä, jolloin oma motivaatio oli hetkellisesti hukassa. Työn imu oli kuitenkin löytynyt uudelleen oman ja työnantajan yhteisen tahtotilan myötä. 


"Työn imu oli kuitenkin löytynyt oman ja työnantajan yhteisen tahtotilan myötä." 

Engagement työssä ei perustu työsopimukseen tai työpaikan kirjattuihin pelisääntöihin. Se perustuu fiilikseen. Erityisesti asiantuntijatyössä työntekijän on tärkeä kokea innostumisen ja onnistumisen tunteita, jotka antavat buustia ja sitouttavat tekemään työtä motivoituneesti ja intohimoisesti. Työnantajan vastuulla on luoda puitteet tämän onnistumiseen.

Tapa tehdä työtä on jo muuttunut paljon, ja se tulee edelleen muuttumaan. Enää töitä ei tehdä yhdeksästä viiteen ja pelkästään kuukausittaisen tilipäivän takia. Työn pitää olla itselle aidosti merkityksellistä ja elämäntilanteen mukaan joustavaa, jotta siihen on mahdollista sitoutua ja jotta siitä voi innostua. Mitä sinun organisaatiossasi tehdään työntekijöiden engagement raten nostamiseksi?

 

"Engagement työssä ei perustu työsopimukseen tai työpaikan kirjattuihin pelisääntöihin. Se perustuu fiilikseen."

Positiivinen työkulttuuri ja tunnetaidot ovat avaintekijöitä työhön sitoutumisessa. Mutta koska olemme kuitenkin kaikki erilaisia, on meillä jokaisella omat yksilölliset tarpeet, toiveet ja odotukset työtämme kohtaan ja sitä kautta myös oma vastuu työhön sitoutumisesta ja työn merkityksellisyyden löytämisestä.

Moni asiantuntija kaipaa ja arvostaa työnantajan luottoa siihen, että työntekijä itse osaa päättää itselleen sopivan tavan, ajan ja paikan tehdä töitä. Erityisesti paljon luovuutta ja aivotyötä vaativissa tehtävissä vapaus ja mahdollisuus saada johtaa omaa työtään on monelle merkittävä seikka työhön sitoutumisen kannalta. Työntekijöiden engagement raten nostaminen onkin ennen kaikkea työntekijöiden kuuntelemista ja kohtelemista yksilöinä sekä auttamista työn merkityksellisyyden löytämisessä.

Subscribe to Email Updates