Millä tavalla tehdään mahdollisimman tehokkaasti vaikutus toiseen ihmiseen? Puhuttelemalla tunteita tietysti. Tunteillahan me teemme kaikki merkittävät päätökset, myönnämme sen itsellemme tai emme. Pohdin tänään miten tämä näkyy autobrändien markkinoinnissa.

https://www.youtube.com/watch?v=UGhCn00W1s8

Yhtenä hyvänä esimerkkinä mainittakoon Volvon mainos. Jos siirtäisimme jatkuvan sisällön konseptoimiseen murto-osan tästä suunnitteluvaivasta mitä videoon on laitettu, löytyisi useampia juuri sosiaaliseen mediaan toimivia konsepteja, joilla vaikutetaan asiakkaan tunteisiin.

Vaikka esimerkkinä ovat tällä kertaa autot, voidaan todeta, että useimmilla brändeillä ja organisaatioilla on sama ongelma: on helppo puhua siitä mitä tehdään ja mennä siitä missä aita on matalin. On paljon vaikeampaa luoda konsepteja, jotka oikeasti maalaavat asiakkaille sitä ihannemaailmaa, sitä lopputulemaa ja fiilistä minkä tuote tai palvelu tuottaa siitä maksavalle asiakkaalle. Tässä on myös kyse tärkeistä brändiattribuutioista.

Sosiaalinen media on sen verran tärkeä kontaktiväylä asiakkaisiin, että jokaisen olisi syytä miettiä miten siirrytään helposta, ja usein liiankin toteavasta viestinnästä, tunteisiin vaikuttavaan viestintään. Muistutankin vielä tähän loppuun, että asiakkaat tekevät ostopäätökset tunteisiin pohjautuvien intuitioiden perusteella.

Subscribe to Email Updates