Yritysvietintä on digimurroksen myötä kehittynyt huomattavasti. Nykyään yrityksillä on valtava määrä eri tapoja ja kanavia viestiä niin asiakkaille kuin muille sidosryhmillekin. Yksi tapa nousee kuitenkin ylivoimaisesti muiden ylle. Se on employee advocacy.

Miksi employee advocacy?

Mieti tilanne seuraavasti: yritysten SoMe-profiileja seuraa usein asiakkaat ja toimialasta kiinnostuneet sidosryhmäläiset. Tämä ryhmä jää kuitenkin usein suhteellisen pieneksi. Mutta kun yhdistetään kaikkien yrityksen työntekijöiden omat verkostot yrityksen verkostojen päälle, vaikutusmahdollisuudet ovat 10 ellei 100-kertaiset. Tämä osittain sen takia, että työntekijät ovat tuttuja kasvoja, jotka ovat pitkäjänteisellä työllä ansainneet asiakkaiden luottamuksen. Tämä helpotta viestin läpivientiä.

https://www.youtube.com/watch?v=yEo_nPQPlXM

Yrityksillä on digitalisoitumisen myötä erinomainen mahdollisuus hyödyntää työntekijöiden verkostoja. Jokainen työntekijä on kävelevä ja puhuva mainostaulu, jonka ääni kuuluu ja välittyy tehokkaasti verkossa asiakkaille. Tämä on myös loistava tapa viestiä yrityksen arvoista sekä tuoda esiin yrityksen hyvää sisäistä kultuuria. Tästä hyötyvät niin asiakkaat kuin yrityksen omat työntekijätkin.

Mitä kannattaa tehdä?

Luo yhteiset pelisäännöt, johda henkilökuntasi kohti avoimempaa viestintää sekä tarjoa jatkuvaa koulutusta. Esimerkiksi sisäinen kampanja tämän starttaamiseksi on todettu todella hyväksi tavaksi toteuttaa ensimmäinen ponnistus uudistuksen vauhtiin saamiseksi. Johdolla on siis erityisen tärkeä rooli onnistuneen muutoksen aikaansaamisessa.

Subscribe to Email Updates