Vastaus sosiaalisen median roolista yritysten viestinnässä kuuluu usein seuraavasti: “No se on vaan kanava muiden medioiden joukossa.”

Ehkä tässä tapauksessa sana media sekoittaa tilannetta. Joskus tuntuu siltä, että olisi hyvä ottaa sana media pois ja kutsua sosiaalista mediaa vaikka sosiaaliseksi ympäristöksi tai keskustelevaksi verkoksi.

Miksi kutsutaan ympäristöä, jossa brändi elää dialogissa asiakkaiden kanssa? Onko se vain kanava muiden joukossa? Onko se vain kanava, vaikka muut muut mediat eivät dialogin mahdollisuutta tarjoa?

Avaan vlogissani syitä, miksi tämä keskusteleva verkko eroaa niin paljon muista medioista ja mitä se tarkoittaa markkinoinnin suunnittelun näkökulmasta.

https://www.youtube.com/watch?v=buNftRzB0jU&noredirect=1

Subscribe to Email Updates