Toimialoilla toimitaan tiettyjen lainalaisuuksien alaisina. Silti tavat, joilla sosiaalista mediaa hyödynnetään vaihtelevat huomattavasti organisaatiosta toiseen. Ehkä juuri siksi, että ympäristönä keskusteleva verkko eroaa huomattavasti perinteisestä mediasta, organisaatioiden tuottama tavallinen sisältö ei tule saavuttamaan haluttua vaikutusta. Ei edes reilulla mediabudjetin käytöllä. Tämän takia hyvän sisällön ja prosessin suunnittelu korostuu tuloksellisessa viestinnässä.

Tavoitteena on siis luoda prosessi tai koneisto, joka rullaa ja tuottaa toimivaa sisältöä tasaiseen tahtiin tavoitteiden mukaisesti.

Suunnittelun voi jakaa muutamiin eri vaiheisiin:
1. Miksi yritys on sosiaalisessa mediassa
- Kenelle viestitään
- Miten tekemistä mitataan

2. Mitä teemoja yrityksellä on ja miten ne jakautuvat vuoden aikana
- Missä muodossa sisällöt ovat
- Missä kanavissa
- Miltä sisällöt konkreettisesti näyttävät

3. Kenen tulisi kaikkea tarvittavaa pyörittää ja millä aikataululla

Nämä ovat hyvin yksinkertaistettuja esimerkkejä, ja luonnollisinta onkin, että sosiaalinen media on osa kaikkea muuta suunnittelua. Katso vielä tarkemmat tiedot videoblogista.

https://www.youtube.com/watch?v=ruB6qiY9sxE

Subscribe to Email Updates