Digitaalisten työkalujen kasvu mahdollistaa asiakkaiden yksilöllisen tunnistaminen. Näin oikeille ihmisille voidaan kohdentaa puhutteleva, yksilöity markkinointiviesti juuri silloin, kun se on ostopäätöksen kannalta järkevintä. Perinteinen massamedioiden haulikkokohdennus häviää sata-nolla digitaaliselle, yksilöidylle kohdennukselle.

 

Digitaalisuus on muuttanut asiakkaiden ostokäyttäytymisen. Tuotetietojen siirtyminen verkkoon antaa asiakkaalle mahdollisuuden hakea ensin tietoa verkosta, ennen kontaktin ottamista myyvään yritykseen. Digitaalisesta markkinoinnista guruilevat korostavat, miten yrityksen tehtävä ei ole enää löytää asiakkaita, vaan auttaa asiakkaita löytämään yritys.

Digitaalisuus ei kuitenkaan tee vain yrityksistä ja tuotteista löydettäviä, vaan myös asiakkaista. Asiakkaiden yksilöity tunnistaminen mahdollistaa oikean viestin välittämisen silloin, kun asiakas on sen valmis vastaanottamaan.

Vanhan maailman markkinointi on keskittynyt mainoksen näyttämiseen massoille ja tuloksen mittaamiseen jälkikäteen. Kohdennus on tehty löyhästi media-alustan kontekstin perusteella, mutta silloinkin on jouduttu maksamaan monen ei-kohderyhmään-kuuluvan miehen tavoittamisesta Sinkkuelämän mainoskatkolla. Vain ja ainoastaan kohderyhmän tavoittavassa mainonnassa maksamme vain näytöistä kohderyhmälle, tai parhaassa tapauksessa vain kohderyhmän tekemistä ostoista.

Esimerkki

Jos sattuisit olemaan vaikkapa älykello Samsung Gearin tuotepäällikkö, tavoitteenasi varmaan olisi uusimman Gear 2:n myyminen yhteensopivien puhelimien omistajille. Haluaisitko ostaa mieluummin mainoksen, joka tavoittaa vaikkapa kaikki Mikrobitin lukijat vai ehkäpä vain ne ihmiset, jotka ovat jo ostaneet yhteensopivan puhelimen? Perinteinen mainos Mikrobitissä tavoittaa noin 100 000 yleisesti tekniikasta kiinnostunutta ihmistä*. Pelkästään Facebookia Gear 2:n kanssa yhteensopivilla puhelimilla käyttäneitä ihmisiä on Suomessa noin 340 000, jotka saadaan ohjattua mainoksesta suoraan verkkokauppaan. Ja verkkokaupassa käyneet ostamatta jättäneet saadaan kiinni uudestaan. Ja uudestaan. Joka kerta uudella, asiakkaan harkintaprosessin tunnistavalla viestillä.

Kumpaan viestiin itse reagoisit? Kuvaan älykellosta, vai kuvaan älykellosta jonka luvataan toimivan saumattomasti juuri sinun puhelimesi kanssa?

Entä kuinka paljon haluat mainostajana tuhlata rahaa mainoksiin, jotka tavoittavat vääriä ihmisiä?


*Lähde: http://www.aikakauslehdet.fi/mediakortit/

Subscribe to Email Updates