Olipa kerran yritys, joka päätti muuttaa strategiaansa. Aikaisemmin yritys oli tehnyt hajautetusti sitä sun tätä, ihan mitä asiakkaat sattuivat haluamaan. Kyseessä oli IT-ratkaisutoimittaja, jolla oli kaikenlaista konsulttia talo täynnä. Toiminta ei kuitenkaan ollut tarpeeksi kannattavaa, koska selkeä suunta puuttui.

Tämän takia johdossa päätettiin vihdoinkin monen vuoden jälkeen tehdä linjaus uudesta strategiasta. Yritys keskittyisi vain kolmeen tärkeimpään osa-alueeseen jatkossa. Johto halusi, että koko henkilöstö jalkauttaisi strategiaa, koska juuri henkilöstön kautta suhteet asiakkaisiin ja muihin sidosryhmiin oli rakennettu. Mutta miten tämän parhaiten toteuttaisi?

Kun asiaa alettiin pohtia ääneen johtoryhmässä viestintäjohtaja sanoi onneksi ääneen: ”Verkon vipu vie voiton”. Mutta miten? Hän selitti asian, koska oli juuri lukenut aiheesta kattavan blogin, joka inspiroi häntä. Jos he aktiivisesti ja jatkuvasti vaikuttaisivat koko henkilöstöön sekä muihin sidosryhmiin tärkeimmillä strategian teemoilla verkossa, tämä muutos etenisi nopeammin.

Jotta tämä olisi tehokasta, pitäisi saada henkilöstö mukaan vaikuttamaan muihin sidosryhmiin. Tällä tavalla viestintä olisi skaalautuvaa ja tehokasta. Tämä muutos ei tapahtuisi ilman johdon sitoutumista ja heidän omaa aktiivista viestintää ja osallistumista keskusteluun.

Tämä vaatisi markkinoinnilta ja viestinnältä moninkertaisen määrän sisältöä ja sen tehokasta jakelua verrattuna siihen, mihin oli totuttu. Tämän lisäksi heidän tulisi kyetä johtamaan ja kouluttamaan koko organisaatioita. Markkinoinnin ja viestinnän rooli muuttuisi siis merkittävästi strategisemmaksi.

Ajatussession lopputulos piirrettiin paperille:

blogi_kuva_large

Tarinan yritys on nyt lähtenyt rakentamaan yrityksensä menestystä kehittämänsä mallin mukaisesti. Toimintamallin piirtäminen on ollut vasta alku ja paljon muutakin pitää tehdä, mutta kaikki iso ja mahtava alkaa yleensä pienestä.

Kuvan keskiössä on markkinointi ja viestintä, koska juuri ne johtavat koko henkilöstöä ja koordinoivat mm. blogeja, videoblogia, asiantuntijalausuntoja, tutkimuksia ja referenssimateriaalia. Markkinointi ja viestintä varmistavat, että organisaation osaamista, tekemistä ja strategiaa paketoidaan jaettaviksi kokonaisuuksiksi. Näitä sisältöjä hyödynnetään sitten myyntiprosessissa, johdon viestinnässä, asiantuntijoiden henkilöbrändien rakentamisessa ja yleisesti markkinoinnissa ja viestinnässä.

Lopputulemana:

-Johto viestii avoimesti sijoittajien, asiakkaiden, median ja henkilöstön kanssa. Heillä on omat strategiset viestinsä yrityksen ja oman työn näkökulmasta.

-Konsultit/myyjät/asiantuntijat viestivät aktiivisesti asiakkaiden kanssa verkossa.

-Markkinointi ja viestintä toimii ikään kuin tuotantoyhtiönä, joka kuuntelee asiantuntijoiden, myyjien ja johdon tarpeita ja luo niistä sisältöjä. Sisällöstä tulee entistä hyödyllisempää myös markkinoinnille ja viestinnälle.

-Markkinointi ja viestintä kouluttaa organisaation ja mahdollistaa tehokkaan, koko organisaation laajuisen viestinnän.

Voimme todeta, että markkinoinnin ja viestinnän rooli muuttuu. Se muuttuu mahdollistajaksi. Markkinoinnin ja viestinnän tulee mahdollistaa se, että koko yritys loistaa ja kaikesta osaamisesta saadaan viestinnällinen hyöty irti.

Subscribe to Email Updates