Konversio-optimointi on digitalisaation myötä tullut markkinointiterminä jäädäkseen. Tulospohjainen markkinointikaan ei ole ajatuksena uusi. Taktista suoramarkkinointia tekevät yritykset ovat seuranneet konversioprosentteja jo hyvin pitkään.

Konversioajattelulla sen sijaan pyritään käsittelemään digitaalisen aikakauden markkinointia hieman fundementaalisemmin. Konversioajattelu on ennen kaikkea tapa katsoa markkinointia uudenlaisesta näkökulmasta. Konversioajattelu on luomani markkinointifilosofia, jonka perimmäinen ajatus on, että kaikki markkinointi tähtää jonkinlaiseen konversioon.

Konversiot voidaan jakaa mikro- ja makrotason konversioihin.


konversioajattelu
kuva: http://www.farreachinc.com/

Mikrotason konversiot ovat pieniä, markkinoinnilla saavutettuja konkreettisia tuloksia, kuten vaikkapa kerätyt Facebook -fanit, saadut markkinointiluvat tai yrityksen hinnaston lataamiset. Mikrotason konversioilla on usein vain epäsuora yhteys myyntiin. Makrotason konversio on taas isossa kuvassa saavutetut asiat, joilla on suora yhteys myyntiin. Makrotason konversiot ovat pääomaa, jonka markkinointi tuottaa. Voittoa tavoittelevan yrityksen tulee aina ajatella miten mikrotason konversiot ajavat makrotason konversiota. Ilman tätä yhteyttä ei mikrotason konversiota ole perusteltua tavoitella.

Usein tulospohjaista, konversioita maksimoivaa markkinointia arvostellaan sen vuoksi, että se ei ota brändin pitkäjänteistä merkitystä huomioon. Kentältä kuulee myös väitteitä, joiden mukaan tulosta maksimoivat performanssimarkkinoijat tuhoavat toimillaan arvokasta brändipääomaa. Konversioajattelu ei kuitenkaan väheksy ei-taktisen brändinrakentamisen merkitystä tuloksellisuudelle. Päinvastoin konversioajattelussa brändi nähdään nimenomaan markkinoinnin konversioiden tärkeänä muuttujana. Konversio-ajattelussa brändiä rakennetaan siksi, että se parantaisi tulevaa konversiota. Oli kyse sitten mikro-, tai makrotason konversioista, kuluttajien tunteman ja hyväksikokeman brändin toiminta tuottaa lähes aina tehokkaampaa konversiota. Tämä voi näkyä esimerkiksi edullisempina Facebook –faneina tai parempana ROI-lukuna.

Jesse 2

Kun kuluttajalle brändäävällä sisällöllä luodaan kiinnostus yrityksen tuotteeseen, on taktisen sisällön tehtävä seuraavaksi ohjata kuluttaja ostoksille.

Konversioajattelulle keskeisiä asioita ovat pyrkimys todentaa toiminnan mitattavia tuloksia, asioiden testaaminen parempaan konversioon johtavien ratkaisujen löytämiseksi sekä toiminnan jatkuva optimointi. Digitaalinen markkinointi tarjoaa nykyisin laajan valikoiman työkaluja kaiken tämän tekemiseen. Voittajat ovat niitä, jotka suoriutuvat markkinointinsa mittaamisessa, testaamisessa ja optimoinnissa parhaiten.

Subscribe to Email Updates