Jos yritys ei muuta tai muokkaa maailmaa paremmaksi, se ei kasva. Ilman kasvua ei ole tulevaisuutta. Markkinointi ja viestintä ovat keinoja ajaa muutosta.

On ollut ilo viimeisten vuosien aikana seurata eri yritysten kehityspolkuja ja toimintatapoja. Laadin erään inspiroivan kehityspalaverin jälkeen keskustelujen tärkeimpien teemojen pohjalta listan kolmesta tärkeimmäistä osa-alueesta. Näihin keskittymällä saadaan markkinoinnin ja viestinnän toimenpiteistä enemmän irti.

1 - Luo visio

Missä haluatte olla ja miksi?

Mihin suuntaan markkina kehittyy? Megatrendit ajavat kysyntää. Kuten KONE:en kasvua tukevat neljä trendiä: kaupungistuminen, demograafinen muutos, turvallisuus ja ympäristö.

Megatrendeistä ja visioista muodostuu teemoja, joiden on tarkoitus läpileikata tavalla tai toisella kaikkea tekemistä, jokaisesta näkökulmasta.

2 - Päätä kenelle teet

Arvoketju on monella yrityksellä todella monimutkainen. Tunnista ja kiteytä kohderyhmät niin tarkasti, että dokumentointi on helppoa. Mitä he ajattelevat? Mitkä heidän haasteensa ovat? Miten yrityksenne heitä auttavat?

Kuka ostopäätökset oikeasti tekee? Jos tämä on tiedossa, hyvä! Seuraava askel on tietää, kuka vaikuttaa niiden päätösten tekemiseen. Vaikka toimittaisimme raaka-aineita rakentajille, ovatko itse asiassa suunnittelijat päättäneet jo projektin aiemmassa vaiheessa, mitä materiaalia käytetään? Päätä keneen haluat vaikuttaa - laskujen maksajaan vai päätöksentekijään.

Kiteytä tämä joukko 2-4 ryhmään. Liian usein listasta tulee liian pitkä ja fokus katoaa.

3- Luo prosessi ja kanavat

Bisneksessä on kaikenlaisia prosesseja. On tuotantoon, myyntiin, johtamiseen, HR:ään liittyviä prosesseja, you name it. Mitkä ovat prosessit ja kanavat vision ja teemojen läpiviemiselle tärkeimmille 2-4 ryhmälle?

Luodaanko uutishuone vai monipuolinen ryhmä, joka varmistaa, että viestit menevät perille?

Prosessin tarkoitus on varmistaa, että ideat dokumentoidaan ja julkaistaan mahdollisimman tehokkaasti niin, että mahdollisimman moni hyötyisi. Kustakin ideasta täytyy saada puristettua sen koko arvo irti.

 

Näiden kolmen osa-alueen kirkastaminen ja työstäminen helpottaa kaikkea tekemistä. Työn laatu paranee ja toimenpiteiden määrää lisääntyy kun luotamme siihen, että teemme oikeita asioita.

Oman kokemukseni perusteella voin kuitenkin todeta, että näitä aivan samoja asioita voi tarkastella myös henkilökohtaisesta näkökulmasta. Mikä elämäsi visio on? Ketä varten teen töitä? Mikä on päivittäinen prosessi, jolla saavutat tavoitteesi?

Ota hetki vapaata arkipäivän rutiineista ja päivitä näitä. Perusasiat ovat edelleen tärkeimmät. Missä teillä on kehitettävää? Valitse muutama kehityskohta ja muista dokumentoida ajatuksesi. Kaikki ei päivässä muutu. Tärkeintä on tunnnistaa prioriteetit ja lähteä kehittämään niitä jo tänään.

Subscribe to Email Updates