Tuomo Meretniemi puhui Asiantuntijasta vaikuttajaksi –seminaarissa syistä, miksi johtajan täytyy olla verkossa. Puheensa loppupuolella hän päätyi puhumaan työnhausta ja verkon merkityksestä osana sitä. Hänen mukaansa nykyään esimerkiksi CV:llä on lähes mahdoton erottautua, sillä kaikille on tehty helpoksi luoda itselleen ammattimainen – jopa graafisen suunnittelijan tekemältä näyttävä – ansioluettelo. Tässä vaiheessa mukaan tulee aktiivisuus verkossa. Työpaikkaa hakiessa CV:n sijaan saatetaan keskittyä muihin asioihin, kuten esimerkiksi siihen, mitä olet verkossa jakanut elämäsi aikana.

Meretniemen pointti on erinomainen. CV ei nykyään ole paljon muuta kuin asiakirja, josta näkee aikaisemman työkokemuksen - oikea tietotaito ei siitä välity. Työpaikkaa hakiessa yhä suurempaan merkitykseen nousee muista kanavista välittyvä osaaminen. Jos olet kirjoittanut kymmeniä blogitekstejä liittyen hakemasi työn alaan, on sinulla varmasti suuremmat edellytykset onnistua kyseisessä työssä. Toisenlaisessa asemassa on työnhakija, jolla ei ole mittavan ansioluettelon lisäksi mitään todistetta osaamisestaan. Tässä vaiheessa johtajan rooli painottuu: hänen on otettava huomioon CV:n lisäksi hakijan muut julkaisut verkossa, jotta sopiva hakija löytyisi.

Yksi Suomen media-alan suurimmista vaikuttajista puhui juuri erikoistumisen tärkeydestä nykyajan työmaailmassa. Saman alan osaajia hakee samaan työpaikkaan useita, ja ainoa tapa erottua muista hakijoista on erikoistuminen. Erottautumaan pystyy jakamalla omaan erikoisosaamiseensa liittyvää sisältöä julkisilla kanavilla verkossa: Facebookissa, LinkedInissä, Twitterissä, blogeissa, you name it. Samoin kuin työnhakijan, myös johtajan pitäisi olla aktiivinen samoilla kanavilla kuin työnhakijan, sillä vain näin hän pystyy löytämään juuri oikean ihmisen toimimaan yrityksessään. Jos työnhakija on todistettavasti ilmaissut pätevyytensä työhön julkaisemallaan sisällöllä verkossa, on hän mitä luultavimmin sopiva henkilö myös toimimaan vastaavassa työtehtävässä.

Tuomo Meretniemen esille tuomat pointit tuntuvat sopivan hyvin nykyajan työnhakuun ja työhön valitsemiseen. Ajan hermoilla on pysyttävä, joten työnhakijan ja varsinkin johtajan on oltava aktiivisesti mukana verkossa.

Katso Meretniemen koko puhe:
https://www.youtube.com/watch?v=Vj9KNeyYX7c

Subscribe to Email Updates