Sisältöjen määrä verkossa kasvaa edelleen räjähdysmäistä vauhtia. Ihmisillä on enemmän kiire kuin koskaan aikaisemmin. Uutiset, sähköpostit ja sosiaalisen median uutisvirrat selataan salamannopeasti läpi.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhden idean tai aiheen läpivieminen vaatii enemmän duunia markkinoijalta kuin koskaan aikaisemmin. Moni kuitenkin edelleen vain luo artikkelin tai blogin omille verkkosivuilleen ja pistää sen jälkeen jalat pöydälle luullen, että työ loppui siihen.

Markkinoijan tehtävä verkossa on tavoittaa, sitouttaa ja aktivoida asiakasta oikeassa hetkessä. Tämä tarkoittaa sitä, että on pystyttävä palvelemaan omien verkkosivujen ja sisältöjen avulla asiakasta, joka etsii apua. Joskus kuitenkin passiiviset asiakkaat heräävät, kun oikea sisältö tavoittaa heidät, vaikka he eivät vielä olisikaan tiedostaneet tarvettaan.

Asiakkaiden jatkuva systemaattinen tavoittaminen vaatii skaalautuvaa ja toistettavaa prosessia sisällöntuotantoon. Kun prosessi on kunnossa, pyörää ei tarvitse joka ikinen kerta keksiä uudelleen.

Tee siis näin:

Luo avainteemat

Määrittele, mitkä ovat tärkeimmät teemat ja miksi juuri ne ovat asiakkaille merkittäviä. Ratkaisukeskeisillä organisaatioilla tämä voi olla jokin tietynlainen haaste, jonka yritys osaa ratkaista.

Baswaren yksi avainteema voisi olla vaikkapa laskuautomaation tuomat hyödyt.

Jotkut tekevät kuukausittaiset teemat, joiden ympärille rakentuu laajempi sisältökokonaisuus - toiset luottavat useampaan samanaikaiseen teemaan.

Rakenna teemojen ympärille julkaisuja

Kokeilu3

 

Basware voisi vaikka esittää useamman infograafin avulla laskelmia kassavirran tehostamisesta. Näitä avataan vielä tarkemmin blogeissa. Näistä syntyy julkaisuja monista eri näkökulmista LinkedIn:iin, Twitteriin ja Facebookiin.

Riippuen alan luonteesta ja oman asiakasrekisterin tilanteesta, kannattaa myös ottaa sähköposti mukaan tukemaan viestin läpimenoa. Päätettäväksi jää, onko se sitten integroitu osa automatisoitua sähköpostikampanjaa vai käytetäänkö perinteistä uutiskirjettä.

Terminä sisältömarkkinointi on aika outo. Mutta sitähän tämä juuri onkin; sisältöjen markkinointia. Markkinoijan tehtävänä on luoda mahdollisimman monta kohtaamispistettä ja tarttumapintaa asiakkaisiin ja tämä onnistuu juuri sisältöjen tehokkaalla markkinoinnilla.

(Viime vuonna kirjoitin samoista haasteista, mutta eri näkökulmasta. Lue, jos aihe kiinnostaa: Luksushotelli saharassa.)

Subscribe to Email Updates