Sanotaan, että ensivaikutelma tehdään nopeasti ja se kestää pitkään. Tästä syystä varmaankin useamman liiketoimintajohtajan mielestä sosiaalinen media koostuu kissavideoista ja "somekriiseistä". Moni on heittänyt sosiaalisen median "höpöhöpö"-laatikkoon mietimättä, minkälaista vaikutusta sillä voi olla kokonaisille bisneksille ja toimialoille. Ensimmäistä kertaa availin itse silmiäni näille mahdollisuuksille, kun luin kirjan Uusi kultakausi - Kuinka sosiaalinen media mullistaa kaiken. Yksi lause jäi erityisesti mieleen:

"Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole teknologia, joka voidaan ostaa taloon ulkoa. Se on teknologiaa hyödyntävä ajattelu- ja toimintatapa, joka täytyy luoda."

Kirjassa perustellaan hyvin, miksi sosiaalinen media on jopa Suomen kansantaloudelle elintärkeä työkalu.

Kun sosiaaliset teknologiat otetaan monimutkaisessa organisaatiossa käyttöön, tiedonkulku johtaa organisaation tehokkaampaan ja älykkäämpään toimintaan.

Miten se sitten tapahtuu? Oheinen kuva esittää sosiaalisten teknologioiden käyttöönoton tasot.

Social_business

Vaihe 1 – Kuunteluvaihe: Kuunnellaan, mitä tapahtuu ja seurataan kilpailijoita, asiakkaita sekä markkinaa. Tietoa voi hyödyntää kaikilla yrityksen osa-alueilla.

Vaihe 2 – Julkaisuvaihe: Yritys julkaisee, ja siitä tulee oman näköisensä mediatalo, joka pyrkii tavoittamaan ja sitouttaamaan asiakkaita tehokkaammin. Tässä vaiheessa sosiaalinen media on yleensä vain viestinnän tai markkinoinnin vetovastuulla, eikä muita funktioita ole vielä osallistettu mukaan.

Vaihe 3 - Vuorovaikutusvaihe: Tavoitteena on aiheuttaa keskustelua ja viedä sitä eteenpäin. Riippuen liiketoiminnan luonteesta voidaan tässä vaiheessa jopa palvella ja myydä eri kanavissa. Tämä vaihe on erittäin tärkeä erityisesti heille, jotka uskovat sanontaan: "Conversations are markets". Pöhinän ja keskustelun määrä osoittaa, kuinka hyvin markkinointi ja viestintä on tehnyt työnsä.

Vaihe 4 - Strateginen vaihe: Sosiaalinen media on tässä vaiheessa strategisella tasolla, ja se on todennäköisesti kirjattu yrityksen strategiaan tärkeänä osa-alueena. Johtaminen, myynti, markkinointi, palvelu, tuotanto, ja tutkimus- ja kehitysyksikkökin kukin hyötyvät sosiaalisesta mediasta. Tämän mahdollistavat älykkäät järjestelmät ja dynaaminen johtaminen.

Kyse ei ole siitä, luodaanko sosiaalinen liiketoiminta vai ei, vaan siitä kuinka taitavasti yritykset rakentavat tiekartan ja suunitelman hyötyjen realisoimiseen. Lopputulemana on avoin organisaatio, joka kuljettaa informaatiota tehokkaasti  yrityksen sisällä, asiakkaille, kumppaneille ja sijoittajille. Silloin on rakennettu sosiaalinen liiketoiminta.

Jätetään siis höpöhöpö-laatikko ja kissavideot taakse ja otetaan sosiaalisesta mediasta kaikki hyöty irti. Sosiaalinen teknologia ei ole pelkästään markkinoinnin vaan koko organisaation asia.

Subscribe to Email Updates