Mikä tahansa teknologia tuo eri toimialoille ja toimijoille hyötyjä ja haasteita eri muodoissa. Yleisesti voi sanoa, että internet on mahdollistanut monen yrityksen kasvun ja maailmanvalloituksen ja monelle aiheuttanut päinvastaisesti täystuhon.

Pohdin päivittäin yleisellä tasolla internetin vaikutusta bisnekseen, mutta tässä kirjoituksessa tarkastelen sosiaalisen teknologian tuomia hyötyjä ja sitä, kuinka hyödyt ja niiden saavuttamisen vaikeustaso näkyy eri toimialoilla.

Haluan jakaa tässä muutaman mielenkiintoisen osan McKinsey Global Instituten tekemästä raportista “The social economy” vuodelta 2012.

Hyödyt

McKinsey on raportissaan jakanut sosiaalisen teknologian tuomat hyödyt kymmeneen kategoriaan, joista on helppo nähdä, mistä omassa organisaatiossa voisi ottaa enemmän irti.

Mckinsey_kuva

Itse muutostyön haasteista mainitaan raportissa seuraavasti:  "Success in implementing and using social technologies in and across enterprises will depend on transforming their organizations and cultures to take full advantage of the collaborative potential of social technologies". Sosiaalisen teknologian täydellisen hyödyntämisen edellytys onkin toimintatapojen ja työn tekemisen kultuurin muutos, ei siis pelkästään itse teknologian käyttöönotto!

Hyödyt eri toimialoilla

Raportissa määriteltiin myös erittäin tarkasti millä toimialoilla suurimmat hyödyt ovat haettavissa, ja kuinka helposti nämä hyödyt saavutetaan.

sosiaalinen_teknologia_hyodyt

Jos sekä "value potential" että "ease of capturing value potential" ovat korkealla tasolla, on melko selkeää, että sosiaalisen teknologian hyödyntämisen tulee olla prioriteettilistalla todella korkealla. Tietenkään ei kannata unohtaa, että myös ne toimialat, joiden "ease of capturing value" on kuvion mukaan korkea ja "value potential" alhainen, hyötyvät sosiaalisesta teknologiasta yhtä lailla - ainoastaan kapea-alaisemmin hyötyjen keskittyessä tietyille osa-alueille/toiminnoille/funktioille.

Subscribe to Email Updates