Kuinkakohan monta presentaatiota asiantuntijaorganisaatiossa tehdään päivittäin?

Näitä presentaatioita esitetään sisäisissä palavereissa, asiakkailla ja erilaisissa tapahtumissa. Pörssiyhtiöillä on pääomamarkkinapäivät ja tulosjulkistuspäivä. Näiden ulkopuolella raportteja lähetetään ylös ja alas organisaatiossa. Materiaalia luodaan ja tallennetaan digitaaliseen muotoon ja jotkut organisaatiot toimivatkin jo lähes paperittomassa ympäristössä, jossa kaikki tallentuu.

Miksi näitä materiaaleja olisi hyvä saada näytille yrityksen ulkopuolelle?

Tämä mahdollistaa todella paljon, erityisesti onnistuneen inbound-markkinoinnin, joka vaatii paljon sisältöä. Se, mikä aikaisemmin jäi yrityksen ja asiakkaan välille, näytetäänkin nyt niille sadoille muillekin, jotka voisivat mahdollisesti hyötyä tai harkitsevat kyseiseltä yritykseltä ostamista. On avattava ovet ja olla avoimempi kuin koskaan, jos haluaa saada markkinoinnillista hyötyä asiantuntijoiden tekemästä työstä. Inbound-markkinointia voi verrata perinteisen verkoston rakentamiseen: kannattaa ensin auttaa muita ihmisiä ja sitten vasta itse pyytää apua. Samalla tavalla kasvatetaan myyntiä tänä päivänä: ensin on autettava jollain tavalla ja herätettävä kiinnostus, sitten on helpompi tehdä kauppaa.

Keskity seuraaviin asioihin:

-Tunnista, ketkä organisaatiossa luovat ja ketkä voisivat luoda sisältöjä
-Opi johtamaan asiantuntijoita ja tunnista, mikä heitä motivoi
-Luo selkeät toimintamallit ja struktuuri, jotta tekeminen on tehokasta ja kaikki ymmärtävät, miten tulisi toimia
-Motivoi asiantuntijoita jakamaan materiaalia ja toki myös aktivoitumaan verkossa. Muista: ei siksi, että markkinointiosasto hyötyisi siitä, vaan siksi, että asiantuntijat nostavat omaa profiiliaan

Markkinoinnin ja viestinnän tulisi tunnistaa ja kannustaa henkilöstöä kertomaan ja jakamaan, mitä he tekevät.

Slideshare on tähän loistava paikka. Slideshare-sisällöt saavat helposti näkyvyyttä Googlessa ja ne ovat jaettavissa eri kanavien kautta ja vieläpä upotettavissa asiantuntijoiden omiin profiileihin työnäytteiksi. En ole itse hyödyntänyt tarpeeksi Slidesharea ideoiden ja ajatusten jakamiseen, mutta tästä se lähtee. Yrityksen sisäiset ajatusjohtajat kannattaa aktivoida auttamaan muita asiantuntijoita päivittäin. Tässä tapauksessa Dinglen Slideshare-asiantuntija Jarkko Sjöman toimii meillä ajatusten sparraajana ja ensimmäiset presentaatiot ovat nyt Slidesharessa. Ne löytyvät tästä.

B2B-markkinoinnissa on selkeästi siirrytty tuotteiden ja palveluiden markkinoinnista asiantuntijuuden ja osaamisen markkinnointiin. Hyvä markkinointitiimi osaa johtaa ja hyödyntää tehokkaasti koko organisaatiossa luotuja materiaaleja ja saa näin parhaalla tavalla esiin yrityksen asiantuntijat ja osaamisen.

Subscribe to Email Updates