Keskustelin viime viikolla asiakkaamme kanssa heidän strategiastaan ja siitä, miten sitä viedään käytäntöön. Kyseessä on merkittävä kansainvälinen toimija, jolla on toimipisteitä ympäri maailmaa. Kyseisen toimijan kehitystä on selvästi estänyt (erityisesti sisäisen) viestinnän puute. Jatkuva strategiasta viestiminen ei ole ollut kunnossa moneen vuoteen. Viestinnän puute on siis luonut tietynlaista epävarmuutta koko organisaatioon.

Totesimme yhdessä, kuinka paljon tämä on jarruttanut yrityksen kehitystä, vaikka näkymät ja mahdollisuudetkin ovat koko ajan olleet hyvät. Strategian luominen ja siitä tehokkaasti ja jatkuvasti viestiminen ovat kaksi eri asiaa. Moni johtaja kokee, että heille itselleen selvät asiat menevät perille kaikille muillekin, kunhan niistä kerran tai kaksi keskustellaan.

Hyviä esimerkkejä?

Hyvä kotimainen benchmark esimerkillisestä johtamisesta löytyy Keilaniemestä. KONE:en ex-toimitusjohtaja, Matti Alaluhta, loi kirkkaan vision, jonka hän kiteytti yhteen kuvaan. Tällä kuvalla oli helpompi saada väki mukaan strategian toteuttamiseen.

Kone_picture

Alahuhdan mukaan strategian ja kehityskohteiden kiteyttäminen kuvaan mahdollisti pitkäjänteisen, intensiivisen ja systemaattisen kehityksen. Kehitysohjelmia oli viisi kerrallaan käynnissä ja ne kestivät kolme vuotta.

Näille ohjelmille ja edistysaskelille oli kriittistä saada näkyvyyttä sisäisesti, jotta jokainen KONE:eella sisäistäisi, mistä on kyse ja miten he pystyvät vaikuttamaan omalla työpanoksellaan. Alahuhdan mielestä kolme vuotta on hyvä aika kehittää, koska se antaa kiireen tunteen, mutta se on riittävän pitkä aika saavuttaa kunnianhimoisetkin tavoitteet.

Jokainen päivä on arvokas. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisena päivänä on viestittävä visioista, kehitysohjelmista ja edistyksestä. Ilman loistavaa ja systemaattista viestintää jää visio ainoastaan unelmaksi, jota voi jonain päivänä muistella hyvänä ideana, joka ei koskaan toteutunut.

Mikä on johtajan tehtävä?

Peilaten takaisin asiakkaamme tilanteeseen, ei ole ihme, ettei yritys ole mennyt muutamaan vuoteen eteenpäin, kun johtajat ovat vaihtuneet jatkuvasti, ja sen johdosta viestintä on ollut epäsäännöllistä ja katkeavaa.

Ihmiset tarvitsevat johtajaa, joka näyttää suuntaa aktiivisella viestinnällään.

Johtajana voisi olla hyvä käydä keskustelemassa eri osastojen ihmisten kanssa. Mitkä heidän mielestään yrityksen visio ja strategia ovat? Ymmärtävätkö he, miten heidän työpanoksena vaikuttaa strategian toteutumiseen?

Veikkaan, että kaikki eivät yrityksessä näe asioita juuri samalla tavalla kuin johtoryhmän jäsenet. Jos teillä on kehitettävää, lisätkää omaa viestintää. Siitä se lähtee.

Subscribe to Email Updates