Ajatus siitä, että yrityskulttuuri on yksi menestyksellisen organisaation tukipilareista ei ole erityisen uusi. Yrityskulttuuri viittaa yrityksen leivissä olevien henkilöiden - eli työntekijöiden - keskuudessa vallitseviin asenteisiin, arvoihin ja uskomuksiin, jotka konkretisoituvat kaikkena yrityksen tekemisenä aina asiakaspalvelusta johtoryhmään.

Mistä menestyksekäs yrityskulttuuri sitten syntyy?

Joka yrityksen ytimessä ovat sen työntekijät, eli ihmiset. Menestyksekäs yrityskulttuuri syntyy työstään innostuneista motivoituneista tyypeistä ja heidän huikeista ideoista, sekä mahtavasta yhdessä tekemisen meiningistä. Kovasta, mutta samalla hauskasta, työnteosta. Omaan ja yrityksensä tekemiseen uskomisesta, sekä vahvasta yhteenkuuluvuuden tunteesta.

Oli kyseessä mikä tahansa osasto, tavalla tai toisella työntekijät ovat päivittäin tekemisissä asiakkaiden kanssa, luomassa sitä kuuluisaa yritysten asiakkailleen lupaamaa parasta asiakaskokemusta. He tietävät, mitä nämä haluavat, ja tekevät parhaansa sen tarjoamiseksi. He ovat ainoa lenkki yrityksen ja asiakkaan välisessä suhteessa.

Jossain joku kutsui heitä jopa menestystä haluavan yrityksen tärkeimmäksi asiakkaaksi.

Ohjeeni johtajalle

Nykypäivän nopeasti muuttuvilla markkinoilla on erityisen tärkeää paitsi kuunnella työntekijöitään, myös mahdollistaa heidän laajempi vaikuttaminen yrityksen toimintaan. Oiva tapa tähän on kannustaa heitä olemaan rohkeasti läsnä siellä, missä asiakkaatkin - sosiaalisessa mediassa.

Johtajan tärkein tehtävä onkin ohjeistaa työntekijöilleen miten viestiä sosiaalisen median eri kanavissa, ja rohkaista heitä jakamaan kokemuksiaan niin omasta kuin yrityksen tekemisestä. Tämä luo aidomman ja uskottavamman yhteyden kuluttajiin kun yrityksen virallinen viestintä. Oikein tehtynä se johtaa parempaan keskusteluun, ja näin ollen myös vahvempaan mielikuvaan yrityksestä ja sen toiminnasta kuluttajien keskuudessa.

Tehokkain tapa viedä yrityskulttuuri kohti brändilähettilyyttä on kuitenkin johtajan oman esimerkin näyttäminen. Sinulla voi pian olla muutama kymmen, sata, tai jopa tuhat uutta brändilähettilästä - oletko valmis muutokseen?

Subscribe to Email Updates