Sosiaalinen media on mainio kanava viedä muutos maailmalle. Meillä kaikilla, yrityksen elinkaareen, liikevaihtoon tai kannattavuuteen katsomatta, on mahdollisuus viestiä organisaatiomme arvolupauksesta toimiston ulkopuolelle. Tämä tarjoaa aidosti kiinnostavan mahdollisuuden kertoa keitä me olemme ja mitä me tavoittelemme tekemällä sitä, mistä pidämme. Me siis viestimme siitä, mikä tekee meistä sekä yrityksestämme ainutlaatuisen ja kiinnostavan.

Mikä on suurin este viestinnän kehittymiselle? Vastaus on pelko. Jos muutoksen läpivienti olisi helppoa, ei muutosvastarintaa syntyisi. Epävarmuus johtaa muutosvastarintaan, joka taas vuorostaan vaikuttaa ihan kaikkeen tekemiseen.

Johtajan myötävaikutuksen merkitys

Johtajan myötävaikutus taitavana viestijänä on tärkeämpi kuin koskaan aiemmin. Rohkaiseva ja tukeva viestintä johtajan suunnalta auttaa organisaatiota pääsemään ennakkoluulojen yli kokeilemaan uutta ja löytämään uusia mahdollisuuksia. Oikein johdettuna pelottavasta asiasta tuleekin uusi innostuksen ja motivaation lähde. Innostumisen ja johtajan avoimen myötävaikutuksen lisäksi selkeä suunnitelma ja strategia vaikuttavat siihen, miten hyvin voidaan sosiaalisessa mediassa onnistua.

Muutokseen on myös vaikea sitoutua, jos sen hyötyjä ja tavoitteita ei ole selkeästi dokumentoitu. Suunnitelmallisuutta ei voi siis liikaa korostaa. Jos tehdään “jotain sinnepäin” eikä luoda tarkkaa toimintasuunnitelmaa, joka sisältää tavoitteiden määrittelyn, kanavien valinnat, resurssien käytön ja systemaattisen mittaamisen, niin sosiaalisen median hyödyntäminen jää todennäköisesti ainoastaan kokeiluksi. Ja kuka haluaisi sitoutua mukaan kokeiluun, joka ei johda mihinkään, mutta vie paljon tekijöiden aikaa?

Muutoksen läpiviennille sosiaalinen media on erinomainen kanava. Sillä edellytyksellä, että yritys haluaa sitä aidosti, eikä vain näe sitä yksittäisenä projektina. Kokonaisvaltainen yrityksen visioon ja missioon kytkeytynyt sosiaalisen median strategia vauhdittaa muutosta tarjoten mahdollisuuden olla lähempänä asiakasta, kertoa ainutlaatuisesta yrityskulttuurista ja tehdä parempia bränditekoja. Ihan joka päivä.

Subscribe to Email Updates