Yleensä menestyneiden sisältömarkkinointikeissin takaa löytyy äärimmäisen hyvin muotoiltu sisältömissio. Sisältömissio on se asia, jonka tulee määrittää yrityksen sisällöllinen tekeminen, ne asiat joita yritys julkaisee ja viestii.

Sisältömissio vastaa siihen, mitä ja miten viestin saaja yrityksen kommunikoinnista hyötyy. Se antaa myös vastauksen tärkeimpään kysymykseen, eli miksi kohderyhmä haluaisi yrityksen sisältöjä seurata ja kuluttaa; eli mitä hyötyä sisällöt asiakkaille, kuluttajille, sidosryhmille tuottaa.

Esimerkkinä vaikkapa metsäkoneyhtiö. Sellaisen sisältömissio voisi olla auttaa metsänhoitajia huolehtimaan paremmin metsistään. Miten yhtiö sisällöillään voisi auttaa metsänhoitajia tekemään työnsä paremmin. Miten metsänhoitaja yhtiön viestinnän avulla tulee paremmaksi ammatissaan.

Tai kuluttajabisneksessä, vaikkapa operaattorit, voisi auttaa ihmisiä saamaan enemmän irti mobiililaitteistaan joita käyttävät. Auttaa ratkaisemaan arjen pulmia.

Sisältömission avulla yritys voi auttaa, palvella tai vaikkapa viihdyttää kohdeyleisöään.

Kyse ei ole siitä, mitä viestitään vaan siitä, miten viesteillä teemme yleisöstä parempia ihmisiä omissa ympäristöissään.

https://www.youtube.com/watch?v=Xnu5R4OrwSY

Subscribe to Email Updates