Verkko tarjoaa jatkuvan kanavan vaikuttaa ja herättää omaa asiakaskuntaa ja oman toimialan ajattelua. Silti moni jättää useaita ideoita toteuttamatta tietämättä mikä niiden todellinen vaikutus voisi olla. Havaitsemani haaste on se, että liian moni yritys kirjoittaa blogikirjoituksen tai luo sisällön omiin kanaviinsa, mutta jättää sitten väliin tai unohtaa itse sisällöstä viestimisen riittävän aktiivisesti. Moni jää odottaamaan passiivisesti ja hyväksyy sisällön pienen vaikuttavuuden.

Yksittäiset lähdöt ja kampanjat siellä sun täällä ovat tyhjää parempi ja tarjoavat nostetta hetkeksi. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin mahdollisuus rakentaa teemojensa ympärille isompia kokonaisuuksia, jotka jatkuvat pitkään vielä sen, jälkeen kun perinteinen kampanjaaika on mennyt ohi.

Alla olevan esimerkkimallin mukaisesti jos lähdetään viestimään kahdeksasta ideasta tai teemasta tänä vuonna, tarkoittaa se 32 blogia, 400 twiittiä jne.

Jatkuva julkaisuprosessi

Jotta kaikesta sisällöntuotannosta saadaan maksimaalinen hyöty, on jakeluprosessin oltava kunnossa. Tällä hetkellä tilanne on se, että ideoita ja ajatuksia on valtavasti, mutta vain murto-osa niistä dokumentoidaan ja tehdään suunniteltuja toimenpiteitä, joilla herättäisimme markkinaa. Ne harvat sisällöt, jotka julkaistaan, jäävät liian pienelle huomiolle.

Jos julkaisuprosessin suunnittelu ja toteutus on tehty hyvin, jää enemmän aikaa itse teemojen miettimiseen. Markkinan ravistelu ei ole helppoa hommaa ja se vaatii paljon pohjatyötä ennen itse tekemistä.

Abrahamin astenteella pitäisi miettiä markkinoinnin suunnittelemisen ja toteutuksen suhdetta:

"Give me six hours to chop down a tree and I will spend the first four sharpening the axe.”

- Abraham Lincoln.

Suunnittele ideat, sisällöt ja sitten niiden jakelu - nimenomaan tässä järjestyksessä. Verkko on erittäin dynaaminen paikka. Kanavat ja sisällön muoto muuttuvat jatkuvasti, mutta hyvät ideat tulevat aina pysymään keskiössä. Markkinaa herätetään hyvien ideoiden avulla, mutta ilman teemojen ja julkaisuprosessin johdonmukaista suunnittelua ja toteutusta jäävät yksittäiset kokeilut "one hit wonder" -laatikoon.

Subscribe to Email Updates