Olemme kouluttaneet johtajia, myyjiä, asiantuntijoita ja vaikuttajia henkilökohtaisessa verkkovaikuttamisessa. Verkkovaikuttamisen koulutus on kiitollista, koska siitä hyötyvät kaikki: työntekijä, työnantaja ja asiakas.

Yksi suurimmista esteistä henkilökohtaiselle vaikutustyölle verkossa on pelko. Tämän kirjoitti jo Junkkari hyvässä artikkelisssaan vuonna 2013.

Koulutuksissa pelko näkyy toistuvissa ”Mitä voin työnantajastani sanoa?” –kysymyksissä.

Ensin perusteet. Yksityisen ihmisen LinkedIn-, Twitter- tai muu profiili on aina yksityisen ihmisen omistuksessa. Riippumatta siitä kouluttaako, kannustaako tai olettaako työnantaja että henkilökohtaista profiilia käytetään työtehtäviin, valta ja vastuu henkilöprofiilista ja sen julkaisuista on aina ihmisellä itsellään.

Kun tiedostamme tämän, jäljelle jää vain kolme tekijää, jotka vaikuttavat oikeuksiimme puhua työnantajastamme:

1. Työsopimus ja yrityksen ohjeet

Työsopimuksessa saattaa olla salassapitoon vaikuttavia kohtia. Työsopimuksessa saatetaan myös velvoittaa työnantajan ohjeiden noudattamiseen, joka siten velvoittaa työntekijän toimimaan (kohtuuden rajoissa) ohjeiden mukaan.

2. Lojaliteettivelvoite

Työsopimuslain niin kutsuttu työntekijän lojaliteettivelvoite kuuluu näin: ”Työntekijän on toiminnassaan vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuuden mukaan vaadittavan menettelyn kanssa.” Voisi siis tulkita, että työntekijä ei voi esimerkiksi haukkua oman firmansa palveluita, tuotteita tai esimiestään, jos hänen kohtuuden mukaan oletetaan niitä puolustavan.

3. Muut lait

Työntekijää sitoo myös muut lait ja virkamiesmääräykset. Näistä on hyvä huomata toimialakohtaiset säädökset, kuten Valviran aivan liian tiukka tulkinta alkoholimarkkinoinnista, pankkisalaisuus. Toisaalta lait myös suojaavat. Esimerkiksi perustuslain sananvapauspykälä turvaa työntekijän vapautta olla oma itsensä myös verkossa.

Olkaamme siis rohkeasti omia itsejämme. Myös verkossa.

Mainos: Dingle Academy järjestää jatkuvasti avoimia koulutuksia verkkovaikuttajille.
Ole yhteydessä Kerttu Takalaan kerttu.takala@dingle.fi, jos organisaatiossanne on tarvetta aihepiirin koulutukseen

Subscribe to Email Updates