Vaka vanha meme

Meme tai meemi on jo ikuisuuden vanha ilmiö netinkäyttäjien keskuudessa ja memesivustoja ja kanavia, jotka löytyy mielin määrin myös Suomessa, lähes joka kanavalta. (Esim. Hiihtoliitto Instagram-tili, bodybuilding/fitness-buumiin keskittyvä Roinagram-Instagram tili sekä yliopistojen omat memesivustot Facebookissa). Lisäksi perinteisiltä suomalaisilta nettiviihdesivustoilta kuten Riemurasia ja Naurunappula löytyy paljon memejä. Silti, yrityskäytössä memet ovat Suomessa harvinaista sisältöä. Miksi yritykset eivät käytä enemmän tätä kuvan ja tekstin riemukulkua?

 

Hiihtoliitto on suosittu memekanava Instagramissa. Hiihtoliitto on suosittu memekanava Instagramissa (screenshot-tilistä).

Mementeko tuntuu yrityksistä vaikealta.

Olen useasti ehdottanut asiakkailleni memejä sisältöihin ja törmännyt siihen, että memejä ei oteta yrityksissä tosissaan ja ne mielletään usein liian kevyeksi markkinointisisällöksi. Tämä on sinänsä huvittavaa, sillä paras sisältö ja markkinointi mitkä itsekin muistaa on useimmiten juuri sieltä kevyemmästä päästä. Tekemisen vaikeuskaan ei ole esteenä, sillä mementeko ei vaadi juurikaan kuvankäsittelytaitoa, sehän on sopivan kuvan yhdistämistä sopivaan tekstiin. Laiskimmillaan kuvan voi teettää omasta kuvasta imgflipin kaltaisilla memesivuilla, jolloin memeen jää pieni vesileima. Haaste tuleekin yritysten asenteesta ja rohkeudesta heittäytyä ja toisaalta myös siitä, että osaa nähdä huumoria tekemisessään ja toimialassaan. Moni yritys myös kuvittelee, että juuri omasta toimialasta tai toiminnasta ei saa huumoria tai sisältöä. Uskokaa pois, kyllä saa! Jos et keksi tai usko, niin tilaa vaikka meiltä Dingleltä 20 memeä testiksi.

"Memet yrityskäytössä ovat onnistuessaan erittäin tehokas tapa luoda näkyvyyttä ilmiön, aiheen tai teeman ympärille."

Meme lähtee ajatuksesta ja ideasta.

Meme, kuten mikä tahansa muukin markkinointihenkinen sisältö lähtee ideasta tai ajatuksesta. Tärkeä on ymmärtää mememaailman ajattelutapa. Mallia voi katsoa myös maailmalta, tosin suoraa kopiointia ei kuitenkaan kannata tehdä. Sen sijaan samantyylistä ideaa voi kuitenkin käyttää. Memessä kuvan ja tekstin tulee täydentää toisiaan saumattomasti parhaan lopputuleman saamiseksi. Mememaailmassa kuvat ovat avainasemassa, mutta copyllä on lähes yhtä merkittävä rooli. Jos kokonaisuus ei toimi, ei tule näkyvyyttä eikä jakoja. Memejä tehdessä on hyvä hyödyntää konseptointiajattelua ja esimerkiksi samaa kuvaa voi käyttää uudelleen copyja vaihdellen, sehän on memeissä yksi ominaispiirre.

Mementekoa rajoittavat tekijänoikeudet.

Yksi suurimmista esteistä yritysmemeissä on tekijänoikeuksien kunnioittaminen. Toisin kuin kuluttajat, yrityksen ei tule käyttää tekijänoikeudettomia kuvia. Feedissäsi näkemistä meemeistä 99% on tekijänoikeudettomia ja yksityishenkilöiden tekemiä. Batman joka läimäyttää Robinia, Futuraman Bender ja jopa Success Kid ovat kaikki kuvia, jonka oikeudet joku omistaa. Mementekoon erikoistuneilta sivuilta (esim. imgflip sekä makeameme) löytyy valmiina käytetyimmät memekuvapohjat, joiden käyttöä yritysten markkinoinnissa emme voi missään nimessä suositella, juurikin tuon tekijänoikeuden kunnioittamisen takia. Viihteellisessä ja voittoatuottamattomassa kuluttajakäytössä kiinnostus tekijänoikeuksiin on olematonta ja käytännössä kuvan oikeuden omistamat tahot ovat lähes aseettomia tätä epäkohtaa vastaan. Mutta yrityksen jos kenen, tulee kunnioittaa tekijänoikeuslakia, sillä y-tunnus ja kaupalliseen toimintaan liittyvät kuvarikkomukset on helppo haastaa oikeuteen. Voidaan siis olettaa, että jatkossakin parhaat ja suosituimmat memet tulevat yksityisten tekeminä, tekijänoikeuksia kiertäen.

20150507_102824Tämä meme on täysin laillinen ja välittää tärkeää viestiä yritysmemen tekijöille!

Memet yrityskäytössä ovat onnistuessaan erittäin tehokas tapa luoda näkyvyyttä ilmiön, aiheen tai teeman ympärille. Yritysten tulisi rohkeasti lähteä kokeilemaan tätä sisällössään, erityisesti helposti jaettavissa kanavissa. Memet eivät olet pelkästään nuorten juttu ja ne sopivat B2B-brändille siinä missä kuluttajabrändillekin. Täten kannustankin sinua tekemään seuraaviin sisältöihin memejä! Aloita vaikka helpoilla Perjantai/TGIF-memeillä ja siihen lisäksi lätkän mm-kisat (tai muu ajankohtainen teema) sekä kesätulee ja perusmaanantaimasis. Tai sitten tilaat digitoimistoltasi setin memejä ja katsot mihin se johtaa näkyvyyden ja engagementin valossa.

Keskustelu jatkuu @dingletweet [Tweet "Missä ovat yritysmemet?"]

Subscribe to Email Updates