Kaikista loistokkaimmat yritykset ovat niitä, joihin kuluttajille on syntynyt tunneside, joka on enemmän kuin tuotteen tai palvelun laatu. Kuluttajat suhtautuvat näihin yrityksiin intohimoisesti ja vievät yrityksen viestiä eteenpäin muille. Kuluttajat ja muut sidosryhmät markkinoivat yritystä sen puolesta.

Jäljelle jäävä enemmistö yrityksistä on sidosryhmien, kuten kuluttajien, osakkeenomistajien ja sijoittajien mielissä pelkkä nimi ja tuote, jota kyllä kulutetaan ja joihin sijoitetaan tarvittaessa, mutta ilman suurempaa pohdintaa tai tunnelatausta. Nämä yritykset vaihtuvat myös helposti toiseen.

Miten vahva, tunteita herättävä yrityskuva luodaan?
Olen Dinglellä saanut työskennellä päivittäin isojen suomalaisten yritysten kanssa. Yritykset ovat olleet sinänsä tuttuja entuudestaan, tosin lähinnä rivinä päivän talousuutisissa, pörssikursseina tai banaalina ei-harkittuna ostoksena.

Olen saanut jutella yritysten johdon ja työntekijöiden kanssa heidän visioista ja halusta määrätietoisesti tehdä jotain oikeasti merkittävää. Olen saanut todistaa paloa, jolla he vievät yritystä ja myös yhteiskuntaa eteenpäin. Muutaman kuukauden sisällä myös minussa on tapahtunut jotain.
Vähitellen nämä toimijat ovat muuttuneet kasvottomista korporaatioista visionääreiksi, joiden into on tarttunut myös minuun. On syntynyt tunneside. Haluan aidosti tehdä parhaani näiden yritysten tarinoiden levittämisessä. Haluan, että muutkin ymmärtäisivät niiden hienouden.

Tämä on syy sille, että painotamme tarinankerronnan tärkeyttä ja pyrimme auttamaan yrityksiä siinä päivittäin. Tarinankerronta voi olla kirjallista (blogeja, artikkeleita, kotisivun tekstit), visuaalista (videota, infograafeja, kuvia) ja tietenkin sosiaalista (kanssakäymistä ihmisten kanssa niin oikeassa elämässä kuin sosiaalisessa mediassa). Esimerkiksi Marimekko on onnistuneesti tehnyt puhuttelevan videon kankaanpainatuksesta. Kankaanpainatushan ei nyt heti ensimmäisenä nouse mieleen kiehtovia tarinoita miettiessäni, mutta katsokaapa video ja pohtikaa miten se vaikuttaa käsitykseenne Marimekosta.

At the core of Marimekko is the love of handicraft - the art of printmaking - and adding an injection of happiness and...

Posted by MARIMEKKO on Friday, April 10, 2015

Atlantin takaa löytyy monen monta menestystarinaa (tietysti). Muun muassa Ben & Jerry’s on taitavasti sitonut yrityksensä henkilötarinoihin, ja tekee paljon materiaalia liittyen ihmisiin ja historiaan. Yritys on onnistunut pitämään sympaattisen kahden kaveruksen imagon, joka pyrkii luomaan hyvää yhteiskunnalle, vaikka onkin valtava toimija.

Monet saattavat kokea, ettei heidän yrityksellään ole tarinaa, mutta niin kauan kun on ihmisiä, on tarinoita. Kaiken takana on joku jolla on ollut visio ja ajatus siitä mitä juuri hän pystyy tekemään markkinoiden - ja loppujen lopuksi ihmisten - hyväksi. Lisäksi on johtajat ja työntekijät, joilla jokaisella on tarina kerrottavana; miksi he haluavat työskennellä kyseisessä yrityksessä, mitä he kokevat tärkeäksi ja mikä tekee heidän päivästään juuri heidän näköisensä. Tarinoita ei myöskään voi kopioida. Tarina on se mihin kaikki voi samaistua ja mikä luo tunnesidettä. Tunneside puolestaan luo lojaaliutta, word-of-mouthia, anteeksiantoa ja ostokertoja, kerta toisensa jälkeen.

Subscribe to Email Updates