Tapahtuman LIVE-feedi: Tänään lavalle nousevat Suomen mielenkiintoisimpien yritysten johtajia kaupan, palveluiden ja teollisuuden alalta. Tapahtuman houstaa IBM ja Digitalistit. Yritys-, talous- ja tietohallintojohto haastetaan pohtimaan toimintaympäristön muutoksia, uusia liiketoiminnan mahdollisuuksia ja johtamisen haastetta murroksessa.

Sali alkaa täyttyä pikkuhiljaa innokkaasti keskustelevasta yleisöstä. Ville #V Tolvanen astuu estradille ja lausuu tapahtuman avaussanat, jotka tällä kertaa ovat "Hyvää joulua!" Jouluun kiteytyy suuria odotuksia, niin kuin tähänkin päivään. Tänään on tärkeä päivä, sillä IBM on virallisesti liittänyt nimensä Digitalist-tapahtumaan. Aplodit sille!

 

Rohkeasti kohti muutosta ja digitalisaatiota

 

IBM:n Tuomo Haukkovaara astuu lavalle. Digitalisaatio on olennainen osa myös hallitusohjelmaa, Haukkovaara muistuttaa ja toteaa heti perään, että nykyisin digitalisaatio alkaa olla myös aika kulunut termi. Suomella on erinomaiset edellytykset saada aikaan mitä vain, mutta tekeminen laahaa perässä. Tässä tarvitaan oikeanlaista johtamista.
Haukkovaaran mukaan yrityksen perusarvot on pidettävä mielessä, kun lähdetään muutokseen. Hän heittää haasteen tapahtuman puhujille ja kehottaa heitä miettimään, miten selvitään voittajana digitalisaatiosta ja miten pystytään uudistautumaan murroksessa.
Murroksista jaloilleen pääseminen ja voittajana selvityminen ei ole helppoa. Puheenvuoronsa lopuksi Haukkovaara kannustaa yrityksiä lähtemään rohkeasti tekemään uusia asioita.

 

Kulttuuri perustuu dialogiin ja rehellisyyteen

 

Seuraavaksi Allerin Pauli Aalto-Setälä saapuu kertomaan digitalisoituvan organisaation muutoksesta. Muutos tapahtuu organisaatiossa alhaalta ylöspäin, Aalto-Setälä muistuttaa. Mutta millä tavoin kulttuuria muutetaan? Kulttuuria ei voi johtaa, Aalto-Setälä toteaa. Kulttuuri perustuu vuorovaikutukseen!
Aalto-Setälä kertoo Allerin kohtaamista haasteita hypätä mukaan digitalisaatioon. Allerissa kokeiltiin aiemmin monia tapoja digitalisoitua, mutta fakta on, että pelkkä Chief Digital Officerin palkkaaminen ei tuo muutosta. Digitalisaation pitäisi kulkea koko organisaation läpi, Aalto-Setälä korostaa. Allerin ratkaisu päästä mukaan digitalisaation murrokseen oli Dingle - ketterä yritys, joka toi sosiaalisen bisneksen osaksi Alleria.
Valitettava tosiasia on, että osa ihmisistä ei halua koskaan muuttua, mutta onneksi muutoshalusiakin löytyy. Muutoshaluisille on annettavaa energiaa ja samalla muistettava, että muutos ei aina tule hyvällä. Dialogin rakentaminen ja rehellisyys on tärkeää uudistautumisessa. Muista aina, miksi olet tekemässä sitä, mitä teet!

 

Big data vie bisneksen uudelle tasolle

 

Fonecta Enterprise Solutions:n Cormac Walsh saapuu lavalle. Hän kertoo big datasta, valtavasta tietomassasta, jota voidaan sitä oikein käyttämällä hyödyntää markkinoinnissa. Totuus on, että digitalisaatiossa osa yrityksistä voittaa ja osa häviää. Walsh kertoo esimerkkinä Kodakin, jolle digitalisaatio koitui kohtaloksi.
Digitalisaatio ja sen tuoma arvokas big data mahdollistaa yksityiskohtaisen kohdistamisen, mikä on erityisesti markkinoinnin kannalta äärettömään tärkeää ja huippujuttu.
Oikeanlaisella visualisoinnilla voidaan informaation hyödyntäminen viedä aivan uudelle tasolle! Big dataa ja avainmetriikkaa tulee ymmärtää ja hyödyntää, jotta bisnes saadaan pyörimään parhaalla mahdollisella tavalla. Muuten liiketoiminta on samalla tasolla, kuin lentäisi lentokoneella ilman ymmärrystä koneen mittareista ja lentokorkeuksista.
IMG_0489

 

Tietoverkot digitalisaation selkärankana

 

Soneran toimitusjohtaja Valdur Laid saapuu kertomaan digitalisaation mahdollisuuksista. Digitalisaatio ja mobilisaatio mahdollistavat aivan uudenlaisen asiakaskokemuksen ja myös tavan tehdä työtä. Vuorovaikutuksen ja kokemuksen merkitystä digitalisaatiosta ei voi liikaa korostaa.
Riippuvuus tietoverkoista on nykyisin valtava. Laid kuvaa tietoverkkoja digitalisaation selkärankana. Digitalisaation ja tietoverkkojen ongelma on, että jos yksi verkoston osa kaatuu, se vaikuttaa kaikkiin. Siksi kyberturvallisuuden huomioiminen onkin nykyisin erittäin tärkeää.
Sonera näkee itsensä teleoperaattorina, joka turvallinen kumppani yrityksille ja mille organisaatioille. Luotettavuus, turvallisuus ja toimivuus ovat digitalisaatiossa tärkeitä näkökulmia.
Laid kertoo puheenvuoronsa lopuksi kolme tärkeää T:tä, joihin on syytä kiinnittää huomiota digitalisaation murroksessa: Tehokkuus, tulevaisuus ja turvallisuus. Suomi tarvitsee digitaalista infrastruktuuria. Digitalisaatiossa on nyt tekemisen aika!
IMG_0502

 

Sisäisen asiakaskokemuksen tärkeys

 

Seuraavaksi Petteri Kilpinen astuu lavalle kertomaan saumattoman asiakaskokemuksen rakentamisesta. Muutos on mahtava asia, kun sitä on itse tekemässä, mutta se on yleensä ikävämpää, kun sitä tehdään sinulle itsellesi. Miksi sitten organisaatioissa ei ole enemmän ihmisiä tekemässä itse muutosta, Kilpinen pohtii.
Yrityksen tulisi miettiä, millaisia sisäisiä asiakaskokemuksia se pystyy tarjoamaan. Esimerkiksi päivittäisen palaverinkin pitäisi olla työntekijöille kokemuksena ravitseva, jotta voidaan tuottaa ulkoisille asiakkaille mahdollisimman paljon lisäarvoa.
Kilpinen muistuttaa, että me elämme maailmassa, jossa kukaan ei tiedä kakkea. Maailma muuttuu koko ajan. Jos teet tällä hetkellä oikeita asioita menestyksekkäästi, hetken kuluttua asiat ovat toisin. On oltava rohkea ja mentävä uusiin haasteisiin ja hyväksyttävä se, että alkuun ei voi olla mestari. Rohkeutta vaaditaan erityisesti johtamisessa, jotta voidaan tehdä sisäisestä asiakaskokemuksesta hedelmällinen.
Vain asiakaskokemuksen parantaminen voi kasvattaa asiakkaiden odotuksia. Pahinta mitä huonolle tuotteelle voi tehdä, on hyvä mainos, Kilpinen toteaa.
Yritä, kokeile, opi - ja ajattele! Ajatteleminen kuuluu kaikille, ei vain johtajille, Kilpinen muistuttaa.

IMG_5024

Terveydenhuoltopalvelut kohtaavat digitalisaatioon

 

Lasten lääkäri Visa Honkanen saapuu kertomaan digitalisaation hyödyntämisestä terveydenhuollossa. Honkasen mukaan terveydenhuoltojärjestelmän ongelma on että nykyään ohjataa ihmisiä järjestelmiä varten. Järkevää olisi rakentaa systeemiä, joka on asiakkaiden palveluksessa.
Palvelut - myös terveydenhuoltopalvelut - muuttuvat yhä mobiileimmiksi, jolloin sijainnin merkitys vähänee. Tämä tuo monenlaisia e-health -palveluja, sekä paljon uusia mahdollisuuksia, mutta toisaalta myös riskejä.
Honkasen mukaan digitalisaatio tuo myös uusia eettisiä ja moraalisia kysysmyksiä. Digitalisaatio esimerkiksi mahdollistaa eloonjäämistodennäköisyyden tarkan laskemisen. Ääripään esimerkkinä Honkanen esittää seuraavan tilanteen: Jos sairaalaan tuotavan loukkaantuneen ihmisen elonjäämistodennäköisyys on algoritmien perusteella hyvin pieni, ja toisessa huoneessa potilas tarvitsee elimen pysyäkseen hengissä, mitä digitaaliset mittarit ja laskurit mahdollisesti kehottavat tekemään ja miten pitäisi toimia? Järjestelmät eivät osaa huomioida eettisiä kysymyksiä.

 

Digitalisaation kuntapalveluiden mullistajana

 

Tauon jälkeen on Espoon kaupunginjohtajan Jukka Mäkelän vuoro puhua siitä, miten digitalisaatio mullistaa kuntapalvelut.
Espoo on keskittynyt paljon kuntalaisten mielipiteen kuulemiseen ja palautteiden keräämiseen esikouluikäisistä eläkeläisiin. Espoo on halunnut keskittyä kuntalaisten toiveisiin ja rakentamaan sitä kautta parempaa kuntaa ja parempia palveluja.
Ongelmat eivät ratkea hallinnon kautta, vaan asukas- ja asiakaslähtöisyyden kautta, Mäkelä muistuttaa. Tavoitteet hyvään asumiseen ja elämiseen tulisi asettaa yhdessä, ja digitalisaatio antaa tähän oivat mahdollisuudet.
Mäkelä esittelee puheenvuorossaan Espoon digiagendaa, jossa pureudutaan digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Mäkelä muistuttaa, että digitaalisten palveluiden keittämisessä on vielä paljon tekemistä ja kypsyystasoa on saatava nostettua. Matka muutoksessa on pitkä, mutta se etenee pienin askelin.

 

Digitalisaation muutos kulkee yhdessä yrityskulttuurin muutoksen kanssa
Keskon Chief Digital Officer Anne Ronkainen saapuu kertomaan kaupan digitaalisesta tulevaisuudesta. Digitalisaation kehitys on ollut huimaa, eikä kehitykselle näy loppua. Suurin tekijä digitalisaation onnistumisessa on yrityskulttuurin muutos. Muutoksen pitäisi lähteä mahdollisimman laajalta rintamalta, jotta se onnistuu, Ronkainen toteaa.
Mitä markkinointi tulee olemaan vuonna 2020? Perinteiset säännöt tulevat muuttumaan: budjetit siirtyvät palvelujen ostamisesta teknologiaan, asiakastiedoista tulee yhä tehokkaampia ja tarkempia, word of mouthin, läpinäkyvyyden ja rehellisyyden merkitys kasvaa ja personoidusta sisällöstä tulee “uusi musta”.
Asiakkaat tekevät yhä analyyttisempiä ostopäätöksiä ja asiakkaiden tavoittaminen on yhä vaikeampaa. Minkälainen toimija ja yritys oikein menestyy tällaisten haasteiden edessä, Ronkainen pohtii.
Ronkainen muistuttaa, että jokainen asiakas on yhtä arvokas, tuli hän sitten kivijalan, mobiilin tai tietokoneen kautta. Mokia ei kannata muutoksessa pelätä. Tarvitaan onnellisia epäonnistumisia, jotta asioita saadaan eteenpäin.

 

Digitalisaatio mahdollistaa asiakaskokemuksen kehittämisen ja tuo läpinäkyvyyttä
Seuraavaksi on Koneen tietohallintojohtaja Antti Koskelinin vuoro pitää puheenvuoro teollisuuden digitaalisesta murroksesta. Koneella digitalisaatio on keskeinen osa esimerkiksi hissien toimintojen kehittämisessä asiakaskokemuksen kannalta paremmiksi.
Koskelin puhuu ketteryydestä ja sen tärkeydestä murroksessa ja digitalisaatiossa. Kun aletaan tehdä digitaalisia palveluita, tekee se datasta ja palveluista läpinäkyvämpiä ja avoimempia. Yrityksen kannattaa siis miettiä, onko se valmis tällaiseen muutokseen.
Digitalisoituminen ja innovaatiot ovat Koneen tekemisen ytimessä, Koskelin muistuttaa.

 

Ihmiset vaativat parempaa sisältöä

 

Merja Yli-Anttila saapuu lavalle  tuomaan terveisiä "mediamyrskyn silmästä”. MTV:n visio on olla organisaatio, jolla on paras suhde suomalaisiin, Yli-Anttila kertoo esittellessään MTV:n strategiaa. Sisällön määrä eri kanavissa on nykyään huima, joten sisällön laadukkuus ratkaisee. Ihmiset ovat sisällön suhteen myös paljon vaativampia kuin ennen - jopa nirsoja.
Yli-Anttila esittelee MTV:n viikkotavoittavuuslukuja. Ihan hyvältä näyttää, mutta vielä pitäisi päästä parempaan. Millä tavoin tästä voidaan lähteä parantamaan ja kehittämään toimintaa, Yli-Anttila pohtii ja esittää heti perään ratkaisun. Kuluttaja on saatava keskiöön. Asiakkaat on tunnettava, jotta voidaan tietää, mistä asiakkaat ovat kiinnostuneita ja jotta asiakaskokemuksia voidaan kehittää.
Muutos on vaikeaa, Yli-Anttila toteaa monen muun tänään lavalla seisseen tavoin. Muutokseen liittyy epävarmuutta, mutta se on hyväksyttävä. Pahinta on jäädä kyynisenä paikoilleen.

 

Jälleen yksi loistava Digitalist-päivä takana! Tästä on hyvä jatkaa uutta intoa ja energiaa puhkuen kohti juhannusta ja kesälomia. :)

Subscribe to Email Updates