Dataohjautuvan markkinoinnin polttoaine, tiedon määrä, kasvaa jatkuvasti. Asiakastietoa kertyy entistä tehokkaammin eri järjestelmiin, lähes kaikki verkkokaupat keräävät paitsi asiakkailtaan myös prospekteiltaan markkinointilupia. Lisäksi mainonnanhallinnan järjestelmät pystyvät hyödyntämään verkkopalveluista saatavaa käyttämistietoa, kuten klikkidataa ja muita analytiikasta johdettua tietoa.

Tuloksellinen sisältömarkkinointi tehostuu asiakastiedon ja muun saatavilla olevan datan perusteella, mutta tehokas hyödyntäminen edellyttää myös yrityksen toiminnoilta siiloutumattomuutta datan hyödyntämisen ja markkinoinnin suunnittelun suhteen.

Voidaanko dataohjautuvan sisältömarkkinoinnin keinoin kehittää asiakassuhteita, tehostaa asiakashankintaa, optimoida investointeja ja kehittää mediaostamista kohti dynaamista toimintamallia? Kyllä, ja nämä neljä asiaa on pidettävä kirkkaana mielessä:

  1. Kiinnostavien puheenaiheiden ja sisältöjen luova suunnittelu
  2. Säännöllinen ja johdonmukainen julkaiseminen
  3. Sisältöjen tavoittavuuden optimointi (ansaittu ja ostettu)
  4. Vaikuttavuuden mittaaminen ja analysointi

Lisäksi on syytä huomioida, että markkinoinnin mittaristo tulee suunnitella tavoitteiden, eikä vain saatavilla olevien numeroiden ehdoilla. Liian monimutkaiset kontaktointi- tai analytiikkamallit johtavat usein paperilla toimiviin rakennelmiin, jotka eivät kuitenkaan tuo asiakkaalle liiketoiminnallista tulosta.

Parhaissa dataohjautuvissa sisältömarkkinoinnin ohjelmissa asiakkaan ostoprosessin jokaiseen vaiheeseen on suunniteltu oikeanlaisia sisältöjä; huomion herättäviä impulsseja, muistuttavia viestejä ja lopulta kauppaan johtavia aktivointeja. Tällaista osin automatisoitua ja jatkuvasti optimoitua markkinointikoneistoa tulee johtaa tavoitteellisesti, ruokkia asiakastiedolla ja voidella säännöllisesti luovilla sisällöillä.

Markkinointi ei koskaan ole ollut näin moniulotteista ja mielenkiintoista.

Subscribe to Email Updates