Perinteisessä median ostamisessa on käytetty tuttuja kumppaneita, media on ostettu joko mediatoimistokumppanin kautta tai suoraan medialta vuosisopimuksiin nojaten. Dynaamisessa median ostamisessa digiratkaisut ovat kriittisessä roolissa; miten saan sisältöni jakeluun heti enkä vuosisopimusprosessin mukaisesti ensi kuun lopulla?

SoDan raportin mukaan trendi käyttää vähemmän toimistoja ja tuoda digimarkkinoinnin tekeminen omaan taloon on vahvistumassa. Jos markkinoinnin tekijät istuvat samassa toimistossa, nopeisiin haasteisiin, esimerkiksi orgaanisesti huomiota saavan sisällön nostattamiseen mainonnalla voi olla helpompi tarttua, jos ei tarvitse vetää soitto- ja meilikierrosta useammalle toimistokumppanin kanssa. Mutta istuipa mainonnan tekijä sitten omassa toimistossa tai kumppanin luona, miten varmistaa, että käytössä on viimeiset ratkaisut mainonnan tekemiseen ja prosessi on kuosissa?

Vastaus haasteeseen löytyy resurssien ja prosessien takaa myös osaamisesta. Miten osaamme tunnistaa vaikkapa viraali-ilmiön alkusysäyksen? Kuka siitä vastaa? Onko meillä osaamista rakentaa ja kehittää oikeanlaisia mittareita ja laukaisijoita, joiden avulla asiaan tartutaan? Ja, jos päätämme saman tien laittaa mainosrahaa kiinni heittääksemme bensaa ensimmäisiin liekkeihin, tiedämmekö heti mitä tehdä? Esimerkiksi tuotetaanko lisää alkuperäistä ideaa tukevaa sisältöä, missä kanavissa mainostetaan ja kenelle mainoseurot kannattaa kohdistaa? Ja olemmeko valmiita tekemään tämän kaiken joka päivä?

Digitaalisen mainonnan tekijän on tunnettava yhtäältä laaja skaala asioita, niin pre- kuin retargetointi, ohjelmallinen ostaminen, joukko eri työkaluja, hallittava mainosbudjetin käyttö, tulosten mittaaminen ja toisaalta kyettävä reagoimaan sisällön mainontamahdollisuuksiin sopivissa kanavissa heti. Mainostyökalut myös uudistuvat tiiviiseen tahtiin. Esimerkiksi juuri nyt Twitter tuo jälleen uusia mobiilikäyttöön sopivia mainosmahdollisuuksia ja Suomessa mainostilan myyjät kehittävät kuumeisesti ratkaisuja, joissa dynaaminen median ostaminen on yhä helpompaa ja nopeampaa. Mainonnan kehityksen ja työkalujen suomien mahdollisuuksien seuraaminen ja niiden tuominen osaksi omaa työkalupakkia on aikaa vievää.

Markkinoinnin johdon täytyy ratkaista se, miten omien sisältöjen näkyvyyden maksimointi tehdään nopeasti, tehokkaasti ja joustavasti. Selvää on, että oikea osaaminen ja motivaatio kehittyä jatkuvasti paremmaksi on oltava käytettävissä, jos omalla markkinoinnilla halutaan saada aikaan tuloksia myös digitaalisissa kanavissa nyt ja tulevaisuudessa. Apua osaamisen haasteisiin saa niin rekrytoimalla omaa, intohimoista väkeä, innostamalla heitä kouluttautumaan jatkuvasti paremmiksi kuin luottamalla ulkoisen kumppanin ammattitaitoon rakentaa ja toteuttaa oikeanlaista tavoitteita tukevaa dynaamisen mediaostamisen toimintamallia voiton varmistamiseksi.

Miten päästä eteenpäin? Kannattaa aloittaa vaikkapa vain aluksi tarkistamalla:

1. Miten omat verkkosisällöt tuotetaankaan
2. Missä kanavissa niitä jaetaan
3. Kuka vastaa siitä, että sisältösuunnitelmasta voidaan poiketa reagoiden päivän polttaviin aiheisiin
4. Voidaanko sisältöä mainostaa joustavasti saman tien kun näyttää siltä, että se saa myös ansaittua huomiota tulosten maksimoimiseksi.

Subscribe to Email Updates