Markkinoinnin automaatio valtaa alaa, ja odotukset ovat korkealla. Automaatio sanana tarkoittaa itsestään toimivaa, itsestään ohjautuvaa. Sana lupaa liikoja.

Sisältömarkkinointi ja ulkoistus

Yritysten markkinointiorganisaatiot ovat kiitettävästi tuudittautuneita siihen, että heidän työt tehdään muualla. Mediatoimisto varaa median, mainostoimisto täyttää sen tuloksekkaalla sisällöllä. Markkinointiorganisaatio ei käsiänsä likaa. Strategiassa, suunnittelussa ja ostamisessa riittää töitä muutenkin.

En missään nimessä kirjoita tätä pahalla. Ulkoistettu työ on ainoa järkevä tapa tehdä markkinointia, jotta brändi, ideat ja kommunikaatio pysyvät freeseinä ja tavoittavat organisaation ulkopuolisen kohteensa.

Nyt, sisältömarkkinoinnin ja dynaamisen median ostamisen vallatessa yhä suuremman kakun markkinointibudjetista, ulkoistus on yhä hyvä tie kulkea. Markkinoinnin automaationkin voi aivan hyvin ulkoistaa, mutta kumppani kannattaa valita tarkoin.

Markkinoinnin automaatio ei nimestään huolimatta ole missään nimessä tekninen projekti. Kuten verkkosivut aikoinaan, kysymys on kommunikaatiosta. Jos kommunikaatiota tekee tekniikka edellä, lopputuloksena on ominaisuuksia vailla sisältöä tai käyttäjiä.

Ensin kyvyt kuntoon

Ennen automaatioon ryhtymistä markkinointiorganisaatiossa tai sen kumppaneilla tulee olla

  1. kyky dynaamiseen median ostamiseen,
  2. toimiva jatkuvan sisällöntuotannon prosessi
  3. kyky käydä julkista keskustelua kohderyhmien kanssa digitaalisesti
  4. strategia ja tavoitteet yllämainituille

Uskon että keskimääräisessä markkinontiorganisaatiossa tulkosekas markkinoinnin automaatio johtaa rekrytointeihin tai useamman työtunnin ostamiseen, eikä suinkaan säästöihin työvoimassa. Myyntiä se kasvattaa silti kuluja enemmän.

Subscribe to Email Updates