_mg_7279_3600x2400Toimintojen tehostaminen on fraasi, jota on kuultu viimeisten vuosien aikana jokaiselta rintamilta. Yritykset ovat virtaviivaistaneet toimintojaan ja etsineet tehostamista kaikilta osa-alueilta. Yhtään kiveä ei olla jätetty kääntämättä, kun tuloskuntoa on hiottu kuin huippu-urheilija ennen arvokisoja.

Tämän takia tuntuu erikoiselta, että markkinoinnissa tämä tehostamistrendi ei ole levinnyt kaikille toimialoille samalla innolla kuin esimerkiksi organisaatioiden tehokkuuden järjestelyissä. B2B puolella ja asiantuntijaorganisaatioissa ollaan toki jo saavutettu paljon, mutta kuluttajabrändeillä on vielä paljon petrattavaa. Markkinointia tehdään edelleen samalla kaavalla, jossa toimenpiteiden toteuttaminen on hajautettua, mitattavuus on heikkoa ja kukaan ei ole täysin kartalla siitä, mitä markkinoinnilta todella halutaan saavuttaa ja mitkä ovat sen tulokset.

Markkinoinnin automaatio ei tietenkään ole ratkaisu kaikkiin markkinoinnin haasteisiin, eikä automatisointi nimestään huolimatta onnistu ilman riittäviä resursseja ja hyvin tuotettua, kiinnostavaa sisältöä. Oikein toteutettuna automaatiolla saadaan kuitenkin vapautettua aikaa strategian ja toiminnan kehittämiseen luotettavien tulosten pohjalta.

Mitä markkinoinnin automaatiolla voidaan saavuttaa?

Asiakkaan käyttäytyminen ja ostopolku ymmärretään datan pohjalta
- Mistä asioista asiakkaamme ovat kiinnostuneita?
- Mitkä toimenpiteet ja millainen sisältö aiheuttaa reaktioita?
- Mistä asiakkaat tulevat myyntiputkeen ja miten he siellä etenevät?

Tarkka kohdentaminen
- Oikea viesti, oikealle kohderyhmälle, oikeissa medioissa

Tehokas liidien hankinta
- Laadukkaampia ja paremmin hallittuja liidejä
- Henkilökohtaisempaa kontaktointia asiakkaisiin

Suosittelen käyttämään riittävästi aikaa automatisointiprosessin suunnitteluun ja asettamaan toiminnalle selkeät ja mitattavat tavoitteet. Tulosten analysoiminen ja toimenpiteiden kehittäminen niiden pohjalta on resepti (jos nyt ei ikuiseen onneen, niin ainakin) onnellisempaan lopputulokseen markkinoinnissa.

Subscribe to Email Updates