Markkinointiviestinnän viikon Suomi nousuun -seminaarisalissa tiistaina Dinglen toimitusjohtaja Juho Jokinen pääsi esittämään visionsa siitä, millainen on tulevaisuuden mediakuluttaja.

Juho lähti lähestymään aihetta kaikille tutusta henkilöstä ja tai ainakin ilmiön luojasta – Mark Zuckerbergista, joka Juhon mukaan on yksi eniten kuluttajakäyttäytymistä muuttanut ihminen. Tämän väitteen voinee allekirjoittaa kaikki, joiden intohimoja ja missiota markkinointiviestintä koskettaa. On lähes mahdotonta enää kuvitella, mitä olisi markkinointiviestintä ilman sosiaalista mediaa.

Facebookin missio on erityinen ja ainutlaatuinen. Make the world more open and connected. Sijoittajat ovat Facebookin (tai Zuckerbergin) vision mukaan mahdollistajia, jotka ovat mukana toteuttamassa tätä missiota: tekemässä maailmasta avoimempaa ja yhtenäisempää.

 

Screen Shot 2015-09-22 at 23.45.34

 

Facebookissa edistyksellistä on ollut avoimuus, eli se, että ihmiset toimivat omilla kasvoillaan ja nimillään. Nykyaikaisessa markkinointiviestinnässä on Juhon mukaan käynnissä megatrendi, jossa brändin kohtaa kasvot ja yksilöt. Tämän sisäistäminen on monilla brändeillä kuitenkin vielä tekemättä. Kuluttajia käsitellään edelleen pitkälti kohderyhminä.

Tällä hetkellä brändi kohtaa markkinointiviestinnässä itseilmaisevan kuluttajan, joka napsii selfieitä ja jakaa asioita elämästään julkisesti. Tämä on varmasti jo itsessään haastavaa, mutta Juhon vision mukaan tulevaisuuden kuluttaja tulee ilmaisemaan itseään vielä enemmän kuin tänäpäivänä.

Mikä on sitten seuraava platform, jota tulisi seurata? Juho uskoo, että tulevaisuudessa live-videot tulevat olemaa yhä keskeisempi ilmiö ja isommassa roolissa tulevaisuuden mediakuluttajien keskuudessa. Tähän brändienkin on lähdettävä mukaan.

Live-videot tulevat olemaan yhä keskeisempi ilmiö.

Screen Shot 2015-09-22 at 23.50.57

 

Juho arvelee, että tulevaisuudessa Internet of things -ilmiö tulee olemaan kuluttajille hyvin arkipäiväinen asia, eikä ainoastaan teollisuuden prosesseihin liittyvä funktio. Oletusarvoksi tulee muodostumaan, että jalkapallo kertoo kuluttajalle, montako kertaa palloa potkaistiin ja ylipäätään kaikki laitteet raportoivat toiminnastaan suoraan verkkoon.

Lisäksi kuluttajat tulevat olemaan yhä enemmän vuorovaikutuksessa oman verkostonsa kanssa. Mihin se johtaa?

Miten päästään puhuttelemaan jokaista kuplaa erikseen?

Tälläkin hetkellä moni elää ja vaikuttaa omassa kuplassaan eli omassa informaatiovyöhykkeessään. On olemassa riski siitä, että tulevaisuudessa valitaan yhä enemmän vain omat mediat ja omat piirit ja jäädään vuorovaikuttamaan näihin pieniin kupliin. Tämä tuo markkinointiviestintään selkeän haasteen: miten voidaan päästä puhuttelemaan jokaista kuplaa erikseen?

Subscribe to Email Updates