IBM:n toimitusjohtaja Tuomo Haukkovaara tiivisti hienosti keskiviikon IBM Business Connect -tapahtuman avauksessaan digitalisaation tilanteen: "Digitalisaatio on läpipuhuttu termi, mutta sitä ei ole vielä tehty". Tämä kuvastaa hyvin omaakin käsitystäni nykytilanteesta. Mietitäänpä siis, mitkä voisivat olla ensimmäisiä tärkeitä askeleita millä digitalisaatiota voidaan alkaa ajamaan organisaatiossa käytäntöön.

[embed]https://youtu.be/hLZf06LSWl8[/embed]

1. Avataan omaa organisaatiorakennetta. Usein tiimirajat ja nykyinen yksikkörakenne ovat esteenä avoimelle tiedonkululle. Pitäisi pystyä luomaan uusia poikittaisia tiimejä, joissa on edustusta kaikista yksiköistä. Erityyppisillä hankkeilla voidaan eskaloida sisäisten ideoiden syntyä. Esim. henkilöstön kannustimet ideointiin tai sisäinen start up -tyyppinen ideahautomo voivat auttaa uusien digitaalisten liiketoimintamallien löytymisessä. Tämä vaatii radikaalia ideointia siellä oman "kaukalon" ulkopuolella. Uusi toimialaa muuttava kilpailija voi nykyään ilmestyä täysin oman toimialan ulkopuolelta, ja ketteryyttä ja uutta ajattelua on lisättävä.

2. Avataan organisaatiota ulospäin. Kysytään rohkeasti asiakkailta, kumppaneilta ja muilta sidosryhmiltä mitä he ovat mieltä yrityksen palveluista. Nykyajan asiakas odottaa palvelua uusissa kanavissa, ja myös aiempaa vaativammin vastausajoin. Olisiko vaikka WhatsApp paras kanava luontevaan nykyasiakkaiden palveluun heille oikealla hetkellä? Asiakkaiden elämää on aidosti helpotettava. Jos emme me sitä tee, niin sen tekee aivan varmasti joku muu.

3. Digitalisaatiolla pitää olla ajuri. Ellei ole nimetty vastuutiimiä tai tiettyä henkilöä ajamaan muutosta läpi koko organisaation, niin ideat jäävät helposti nimenomaan ideoiksi. Digitalisaation muutosprosessia ajavan tahon on pakko oikeasti kyseenalaistaa nykyisiä toimintamalleja, ja toteuttaa usein kipeitäkin muutoksia.

Näiden askelmerkkien kautta pystytään konkreettisesti aloittamaan digitalisaation vieminen käytäntöön. Se ei toki ole yksinkertaista tai helppoa, mutta nykymaailmassa yrityksen on pakko ennen pitkää uudistua, mikäli se haluaa pysyä elossa.

Subscribe to Email Updates