Työelämän vaatimukset on helppo kiteyttää kolmeen sanaan ”enemmän, nopeammin ja multitaskaten”. Vaatimukset nopeudesta, jatkuvasta online-tilassa olosta ja monen pallon ilmassa pidosta korostuvat digitaalisessa ympäristössä tehtävässä asiakastyössä, ja stressi voi kasvaa kohtuuttoman suureksi. Todellisuudessa kuitenkin tässäkin työympäristössä laadukkaammin, pysähtyen ja tietoisemmin on usein parempi sekä lopputuloksen että ihmisten hyvinvoinnin kannalta.

Kymmenkunta dingleläistä osallistui loppusyksyllä kahdeksan viikon ajan mindfulness-kurssille, jonka ohjaaja Mari Rasimus oli räätälöinyt erityisesti sosiaalisen median hektisessä maailmassa työskenteleville. Kurssin tavoitteena oli kehittää luovan työn tekijöiden ydintaitoja ja tarjota työkaluja palautumiseen ja stressinhallintaan.

Mindfulnessin luvataan antavan harjoittajalleen keinoja hallita omaa mieltään, keskittymistään ja lisätä kykyä olla yksinkertaisesti läsnä. Dinglellä osallistujien kokemusta mindfulness-harjoittelun vaikutuksista mitattiin ennen kurssin aloitusta ja sen jälkeen tehdyllä kyselyllä. Jo kahdeksan viikon kurssilla saatiin aikaiseksi merkittäviä muutoksia erityisesti stressinhallintaan ja keskittymiskykyyn. Kurssi toteutettiin perinteisesti kiireisimpään aikaan vuodesta eli joulusesongin aikana, jolloin työpaineet ja kiire ovat usein suurimmillaan.

Stressitaso laski

Stressi sinällään ei ole vaarallista, vaan voi auttaa saamaan projekteja valmiiksi, mutta jatkuva stressi, jota ei saa purettua, saattaa kääntyä pidemmällä aikavälillä työperäiseksi uupumukseksi. Ennen kurssin alkua 39 % osallistujista kertoi olevansa melko tai erittäin stressaantunut. Kurssin jälkeen kukaan vastaajista ei ollut enää tätä mieltä. Samalla ”ei yhtään stressaantuneiden” määrä nousi kahdeksasta prosentista 25:een.

Tärkeä asia osallistujille oli myös mindfulnessin tarjoamat työkalut hetkelliseen irtiottoon ja mielen rauhoittamiseen kiireen keskellä. Ennen kurssia vain neljännes osallistujista arvioi, että hänellä on melko tai erittäin hyvät työkalut stressinhallintaan. Kurssin jälkeen jokainen vastaajista oli sitä mieltä.

Keskittymiskyky parani

Säännöllinen mindfulness-harjoittelu kehittää tutkitusti myös keskittymiskykyä. Loppukyselyn mukaan tämä piti paikkansa myös Dinglen kurssilla.

Ennen kurssia lähes puolet osallistujista sanoi pystyvänsä keskittymään työhön melko huonosti ja vain neljännes melko hyvin. Kurssin jälkeen suhdeluku oli toisinpäin – neljännes kertoi pystyvänsä keskittymään melko huonosti ja puolet melko hyvin.

Tulosten perusteella osallistujien käsitys omista ihmissuhdetaidoista parani. Tämä on yhteydessä myös läsnäolon ja empatiakyvyn harjoittamiseen mindfulness-kurssilla. Viimeisellä viikolla osa kurssilaisista tarttui jopa some-työläisten extreme-haasteeseen, vuorokauden somepaastoon. Paaston tarkoituksena oli tehdä omasta some-käyttäytymisestä tietoisempaa ja vähemmän reaktiivista.

Katso videolta, miten mindfulness-kurssille osallistuneet dingleläiset itse kokevat mindfulnessin.

https://youtu.be/8WOcXeAn5bA

Subscribe to Email Updates