Osallistuin viime syksynä Markkinointiviestinnän viikon paneelikeskusteluun, jossa yksi aiheista koski markkinoinnin ja liiketoiminnan mittareiden erilaisuutta ja etäisyyttä. Aihe on mietityttänyt tuon keskustelun jälkeenkin aika ajoin, etenkin silloin kun olen ollut aloittamassa yhteistyötä uusien asiakkaiden kanssa.

Paneelikeskustelussa keskusteltiin siitä haasteesta, että markkinoinnin mittarit ovat aika kaukana yleisen liiketoiminnan mittareista, ja tällä on merkitystä myös organisaation siiloutumisen kannalta; jos emme mittaa asioita samoilla mittareilla, mistä oikeastaan puhumme, kun puhumme yrityksen tavoitteista? Välillä tuntuu, että markkinoinnin tekijät elävät liikaa omassa kuplassaan tai siilossaan: me teemme brändityötä ja luovia sisältöjä, joiden ei välttämättä ajatella olevan suoraan yhteydessä yrityksen tulokseen, kun keskustelu pyörii esimerkiksi mielikuvamittareiden, tavoitettujen määrän, frekvenssien ja osallistamisen ympärillä.

Kokonaiskuvan kannalta tärkeimpiä mittareita ovat uusien asiakkuuksien ja nykyisten asiakkuuksien määrä, asiakkuuksien arvo sekä markkinointikulujen suhde näihin. Markkinoinnin tekijän pitää ymmärtää myös mikä strategian, sisältöjen ja kanavien yhteys on näihin lukuihin ja miten tuotetaan tulosta: liidejä, konversioita, asiakkuuksia, uudelleen ostamisia, paluuta ostamaan. Mittareita voi nykyisellä datan kultakaudella olla loputon määrä, mutta loppujen lopuksi homma kannattaa pitää yksinkertaisena ja avainmittareiden määrä pienenä.

Syksyisessä paneelikeskustelussa todettiin myös aika nopeasti, että itse asiassa mittareilla on myös merkitystä markkinoinnin yhteistyökumppanisuhteissakin. Jos toimistokumppani häärää omalla tarkasti rajatulla alueellaan ja tietää - toisinaan varsin epämääräisesti - tavoitteet ja mittarit vain omalle tontilleen, saavutetaanko kokonaiskuvan ja yrityksen tavoitteiden kannalta parasta lopputulosta?

Itse uskon keskustelevaan kultttuuriin ja yhteistyön voimaan. Mittarit eivät suinkaan ole kaikki kaikessa, mutta niiden avulla on mahdollista varmistaa, että tavoitteet ovat yhteiset niin organisaation sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa.

https://www.youtube.com/watch?v=wSYER6gYsEw

Tässä vielä haaste markkinoinnin tekijälle vuodelle 2016: jaa sekä organisaatiosi sisällä että yhteistyökumppaneillesi oman markkinointitekemisesi avainmittarit ja se missä niiden valossa mennään nyt! Avoin tieto lisää yhteistä viisautta ja helpottaa matkaa kohti yhteistä päämäärää ja parempia tuloksia.

Subscribe to Email Updates