Olemme luvanneet nykyisille ja tuleville asiakkaille tulostakuun tulosten saavuttamiseksi. Tulostakuusta voidaan sopia, kun määrittelemme yhdessä tavoitteet, joihin sitoudume, ja sovimme toimenpiteistä, joilla tavoitteisiin on tarkoitus päästä. Takuun panoksena on oma katteemme. Mikäli tulostakuutavoitteita ei saavuteta teemme ylimääräistä työtä kunnes ne saavutetaan tai hyvitämme sovitun summan laskussa.

Miksi tarjoamme tulostakuun:

  1. Tavoitteiden saavuttaminen on palkitsevaa

Suurin negatiivinen palaute, jonka työpaikoilta, työtyytyväisyyskyselyissä tai työoloista saa on palautteen puute. Tulostakuun myötä saamme sekä asiakkaan että omalle tiimillemme tavoitteet, jotka pysyvät mielessä, ja jotka saavuttamalla koemme onnistuneemme. Onnistumisen kokemus synnyttää uusia onnistumisia.

  1. Tavoitteet antavat työlle merkitystä

Markkinointia tehdään aivan liikaa ilman tavoitteita. Vaikka markkinointiviestintätoimen  kaikkia vaikutuksia ei välttämättä ole mielekästä mitata, saisimme keskittyä enemmän löytämään ne muutamat asiat.

  1. Suhtaudumme tavoiteasetantaan vastuullisesti

Joskus määritelään tavoitteita yliolkaisesti. Vuosisuunnittelun yhteydessä tavoiteasetanta menee usein pieleen. Sorrumme määrittelemään ylätason tavoitteita, joiden saavuttaminen riippuu myöhemmin päätettävistä toimenpiteistä.

Tulostakuu asettaa suurimmat paineet juuri tavoiteasetantaan. Se pakottaa anlyytikomme laskemaan etukäteen auki, minkälaisiin tavoitteisiin voimme tällä työ- ja mediamäärällä sitoutua. Toivon että se on houkutteleva palvelu asiakkaillemme, joka kannustaa tavoitteellistamaan kampanjan tai tekemisen realistisesti ja jakamaan resurssit oikein.

Subscribe to Email Updates