Kela on tylsä. Vai onko sittenkään? Toteutimme viime syksynä odottamattomamman kampanjan Kelan verkkoasiointipalveluun liittyen. Kampanjan tavoitteena oli ohjata liikennettä Kelan sivuille, saada ihmisiä hyödyntämään verkkoasiointia perinteisen asioinnin sijaan ja lisätä palvelun ja sen eri ominaisuuksien tunnettuutta. Samalla haluttiin viestiä Kelasta modernina ja helposti lähestyttävänä organisaationa.

Kampanjassa haluttiin kertoa, miten Kelan kanssa on helppo asioida modernisti. Yhtenä kulmana oli esimerkiksi, miten liitteen voi lähettää ottamalla dokumentista valokuvan ja lähettämällä sen Kelalle. Kampanjan kohderyhmänä oli ensisijaisesti suuret asiakasryhmät opiskelijat, lapsiperheet ja työttömät.

Mietimme miten ehkä vähän tylsäksi koetusta organisaatiosta ja viestistä voi kertoa tavalla, joka herättää mielenkiinnon ja jää mieleen. Konseptisuunnittelijana kampanjassa toiminut Juha Snellman (@juhasn) tuumasikin, että mitäpä jos kerromme ominaisuuksista karrikoidusti huumorin keinoin.

 

 

Lähdimme miettimään kampanjaa siten, että asioimalla verkossa, ei asiakkaan koskaan tarvitse jonottaa. Koko konseptin kiteytykseksi tuli lopuksi Kela.fi - Odottamattoman helppo asioida. Kiteytys kuvasi hyvin myös konseptitoteutuksen yllättävyyttä. Verkkoasiointipalvelusta ja sen uusista ominaisuuksista päätettiin kertoa hauskan visuaalisen testin sekä kolmen animoidun videon kautta. Videoissa kasvatettiin kirjekyyhkyä toimittamaan liitteitä Kelaan, maalattiin omakuva tunnistautumista varten ja lähetettiin Kelalle savumerkkejä. Näiden lisäksi kampanjan jalkautuksessa hyödynnettiin videoiden kanssa visuaalisesti yhteneviä infograafeja.

Kelaa mitkä palvelut -visan juju oli kertoa Kelan palveluista viihdyttävästi kohderyhmät huomioiden. Ajoittain hullunkuristen kysymysten sisään oli upotettu tietoa Kelasta ja verkkoasiointipalvelusta. Testin huumori ja visuaalisuus oli omiaan rohkaisemaan tuloksen jakamiseen sosiaalisessa mediassa.

Animoidut videot puolestaan poikkesivat tyyliltään Kelan muusta viestinnästä, jolloin huomioarvo oli taattu. Tykkäsit tai vihasit, ainakin videot jäi mieleen.

 

 

 

Infograafit tukivat visuaalisesti pääviestejä. Ensimmäinen infograafi olikin Kelan kaikkien aikojen kommentoiduin ja jaetuin sisältö Twitterissä.

Kampanjaviestit jalkautettiin Twitteriin, Facebookiin, Instagramiin ja Youtubeen.

Meille oli tietysti hienoa, että Kelalla oli rohkeutta lähteä näinkin erilaiseen kampanjaan. Se oli hyvä keino saada huomiota ja kertoa Kelalle tärkeästä, mutta ei itsessään niin puhuttelevasta, asiasta.

Pauliina Venäläinen Kelalta toteaa kampanjasta:

Verkkoasioinnin kasvattaminen on Kelalle markkinointiviestinnän ykköstavoite. Olemme markkinoineet verkkoasiointia säännöllisesti jo useamman vuoden ja kaipasimme täysin uudenlaista lähestymistä aiheeseen, sillä verkkoasioinnin ”helppoudesta ja nopeudesta” olimme kertoneet jo pitkään. Dinglen kanssa toteutettu kampanja poikkesi visuaaliselta ilmeeltään ja otteeltaan muutoinkin positiivisesti aikaisemmasta. Se oli myös ensimmäinen puhtaasti somekärjellä toteutettu markkinointikampanja.

Kampanjan materiaaleja mainostettiin somekanavissa kahden kuukauden kampanjajakson aikana. Esimerkiksi videot saavuttivat yhteensä lähes 800 000 katselukertaa Facebookissa, Twitterissä ja YouTubessa.

Kampanja vaikutti osaltaan myös verkkoasioinnin kehitykseen. Vuonna 2015 kaikista hakemuksista 60,4 % lähetettiin verkkoasiointipalvelun kautta. Kasvua edellisvuoteen oli 15 %. Hakemuksiin tarvittavista liitteistä noin 46 % lähetettiin verkkopalveluiden kautta vuonna 2015. Edellisvuonna osuus oli 36 %.

 

 

 

 

Subscribe to Email Updates