Olen seurannut kuluttajakäyttäytymisen muutosta aitiopaikalta viimeisten vuosien aikana. Muutoksen on nähnyt parhaiten seuraamalla ihmisten käyttäytymistä aamubussissa tänä päivänä ja muistelemalla minkälaista se oli 10 vuotta sitten. Aika, joka ennen käytettiin lehden lukemiseen tai musiikin kuunteluun, vietetään nykyään puhelinta tuijottaen.

Käytöksen muutos on myös vaikuttanut merkittävästi digitaalisen markkinoinnin kehitykseen. Digitaalisen markkinoinnin merkitys liiketoiminnalle on kasvanut merkittävästi viime aikoina. Sosiaalinen media ei ole enää ainoastaan viestinnän tai markkinoinnin tukifunktio vaan se on osa bisnestä. Tänä päivänä sosiaalista mediaa mitataan liiketoiminnan mittareilla ja sisältöjen suunnittelu on systemaattista. Voisi sanoa, että sosiaalisesta mediasta on vihdoin tullut salonkikelpoista.

Mittaamisen mahdollisuudet ja tulosten kautta todennettavat hyödyt ovat olleet suuri tekijä merkityksen kasvulle. Kun hyödyt voi osoittaa on helppo ensin kokeilla mikä toimii ja sen jälkeen kohdistaa resursseja kaikkein tehokkaimpiin taktiikoihin. Siirrytään pois kanava- ja kampanja-ajattelusta kohti strategisempaa lähestymistapaa. Sisällöntuotannon taustalla ovat kohderyhmät ja heidän kiinnostuksen kohteet, eikä enää pelkkä markkinoinnin vuosikello.

Googlen tutkimuksen mukaan aloitamme  lomamatkan etsimisen yhdellä laitteella ja jatkamme toisella. Tämä koskee myös muuta tekemistä eli niin verkkokaupasta ostamista kuin tiedonhankintaa. Usein tekemistä jatketaan toisella laitteella vielä saman päivän aikana. Laitevalintaa ja toiminnan kestoa ohjaa tavoitteidemme lisäksi käytettävissä oleva aika sekä sijaintimme, eli olemmeko kotona vai liikenteessä. Tämä muutos käyttäytymisessä tarjoaa brändeille uusia mahdollisuuksia tavoittaa asiakkaat ja vuorovaikuttaa heidän kanssa yhä monipuolisemmin. Miksi siitä huolimatta tekeminen on yhä harvoin loistavaa? Nettisivut eivät ole juuri minun laitteelle optimoituja eikä se minulle kohdennettu viesti ole aivan niin henkilökohtainen kuin mitä toivoisin.

Digitaalisissa kanavissa tapahtuva vuorovaikutus on tuonut brändinrakennukselle paljon uusia mahdollisuuksia. Yksi uusista mahdollisuuksista on aidosti avoin brändiviestintä. Kollegani Kerttu Takala kirjoitti hyvän tekstin kasvollisesta brändinrakentamisesta. Hän nosti esille, että digitaalisen murroksen vuoksi yhä useammat brändit joutuvat pohtimaan tekemisestään uudella tavalla.

Brändin ja asiakkaan välinen dialogi mahdollistaa sen, että asiakkaaseen voidaan olla yhteydessä asiakkaan ehdoilla ja brändin positiointia vahvistavalla tavalla.

Tänä päivänä moni haluaa luoda brändinsä positiointia tukevan äänensävyn, jonka avulla asiakkaalle puhutaan tutulla ja tunnistettavalla äänensävyllä, kanavasta huolimatta. Digitaalisissa kanavissa käydyt aiemmat keskustelut ovat helposti löydettävissä, mikä helpottaa asiakkaan palvelemista huomattavasti.

Työssäni Dinglen asiakkuusjohtajana vastaan asiakkuuksien digitaalisen ja sosiaalisen markkinoinnin kehittämisestä. Tämä on minulle upea mahdollisuus osallistua omalta osaltani kokonaisvaltaiseen brändinrakennukseen digitaalisissa kanavissa. Yksi mielenkiintoinen mahdollisuus on auttaa asiakasta löytämään heidän oma äänensävy, joka mahdollistaa tunnistettavan ja mieleenpainuvan tekemisen. Siksi on mielenkiintoista auttaa asiakkaitamme löytämään heile sopiva, tunnistettava ja muista erottuva ääni palvella asiakkaita.

Seuraavassa blogitekstissäni ennakoin mitä uutta sosiaaliselta medialta voimme odottaa vielä tämän vuoden aikana.

 

Subscribe to Email Updates