IMG_1883
Järjestämme yhdessä Meltwaterin kanssa Osallistuminen sosiaalisessa mediassa - aamiaisseminaarin 16.3. Kinopalatsissa. Tapahtuman aikana kuulemme inspiroivia esimerkkejä osallistavasta sisällöstä, sosiaalisen median asiakaskokemuksesta sekä teknologian ja tulevaisuuden trendien kohtaamisesta.  Tapahtuman houstaavat Dinglen Juho Jokinen ja Meltwaterin Juha Westerlund.

[embed]https://youtu.be/AT2JISJwW6o[/embed]

Ohjelmaplanssi_semma

  Kerttu Takala, Dingle: Osallistavan sisällön ainekset

Puheenvuoro-1_semma

Juho Jokinen toivottaa Dinglen Kerttu Takalan, tapahtuman ensimmäisen puhujan, lavalle. Takala kuvaa omaa taustaansa ja rooliaan Dinglellä. Kuusi vuotta Dinglellä työskennellyt Kerttu vastaa Dinglen HR:n kehitystä strategiatyönsä ohessa.

Kertun puheenvuoron keskiössä ovat empatia, rohkeus ja tilaisuuteen tarttuminen. Brändeille ja organisaatioille empatian ja asiakkaan eri tunnetilojen ymmärtäminen on tärkeässä osassa vuorovaikutusta.

Mitä hän näkee, ajattelee, kokee ja pelkää?

Takala nostaa esimerkeiksi Alwaysin #LikeAGirl - kampanjan, Finnmatkojen - Tarina rakkaudesta -kampanjan sekä Palvelualojen Ammattilitto PAMin #vainpamjutut - kampanjan. Mikä yhdistää kampanjoita? Jokainen on omalla tavallaan rohkea ja inhimillinen. Nokkela, erilainen ja läheinen. Kohderyhmää puhutteleva, ainutlaatuinen ja katsojan maailmankuvaa mullistava.

#LikeAGirl 

Cannesissa yhteiskunnallisen markkinoinnin sarjassa - kultaisen leijonan voittanut #LikeAGirl - kampanja murtaa ennakkoluuloja. Always loi uuden näkökulman,  mitä " like a girl" mahdollisesti tarkoittaa eri ihmisille. Oivaltavaa kampanjassa oli, miten Always onnistui puhumaan nuorista tytöistä ja naisista sekä tunnistamaan sanojen merkitys, miten tytöt ja nuoret naiset itsensä kokevat. Kampanjassa samaistuminen ja vahvan tunteenluominen jättävät katsojaan pitkän muistijäljen.

[embed]https://youtu.be/XjJQBjWYDTs[/embed]

Finnmatkat - Tarina rakkaudesta 

Finnmatkat - Tarina rakkaudesta -kampanjan keskiössä ovat ihmiset rannalla. Finnmatkat sai hurjasti palautetta rohkeasta konseptistaan. Finnmatkat asiallisesti reagoivat haluavansa tarjota matkoja kaikille väestöryhmille.

[embed]https://youtu.be/0PSaOEBYJ6U[/embed]

Palvelualojen Ammattiliitto PAM - #vainpamjutut

#vainpamjutut - kampanjan kohderyhmänä olivat palvelualalla toimivat nuoret. Kampanjassa PAM halusi tavoittaa nuoria puhuttelevalla sisällöllä osoittamalla että he ymmärtävät nuorten arkea.

#vainpamjutut - casesta voit lukea Dinglen Account Manager Santeri Määttäsen kirjoituksesta:

[embed]http://dingle.fi/2015/11/25/miten-pam-osallisti-kymmeniatuhansia-ihmisia-meemikampanjalla/[/embed]

Takalan puheenvuorosta välittyi empatian, rohkeuden ja tunnetilojen tärkeys. Onko yhteiskunnallinen keskustelu joka brändille mahdollista?

image-45  IMG_1999

Lotta Siutla: Osallistumisen hyödyt 

 

Puheenvuoro-2_semma

Seuraavaksi lavalle astuu Meltwaterin Business Development Director Lotta Siutla. Hän vastaa some-palveluportfolion ja myynnin kehittämisestä. Siutlan ydinosaamista ovat sosiaalinen myynti, some-asiakaspalvelu ja some-seuranta. Puheenvuorossaan hän nostaa esille #someaspan sekäsosiaalisen myynnin eli Social Sellingin tärkeyttä ja roolia osana myyntityötä.

Jos haluat lisätä sosiaalisen median budjettiasi, lakkaa mittaamasta engagementtia

Social Sellingistä puhutaan paljon. Siutla kiteyttää sen seuraavasti: Social Selling on sosiaalisen median ottama perinteisen myynnin jatke ja yksi ajankohtainen ja uusi kanava.

Miksi sosiaalinen myynti on tärkeää ja miten ottaa ensi askeleet?

Sosiaalisen myynnin osalta johdon tuki ja heidän vastuuttaminen on ensijaista. Sosiaalinen myynti tarjoaa mahdollisuuksia kehittää organisaation osaamista ja mahdollistaa myynnin ja markkinoinnin läheinen yhteistyö. Organisaation tulee ottaa sosiaalisen myynti osaksi sosiaalisen median strategiaa ja osallistaa henkilöstöä mukaan siihen.

Älä julkaise mitään, mikä ei kiinnosta sinuakaan. Reagointikyvyllä ja vastausajalla on merkitystä ostaako asiakas. Harkitse tarkkaan, poistatko kommentteja.

IMG_2044  IMG_2074

Miksi asiakaspalvelun tulisi toimia sosiaalisessa mediassa? Siutla painottaa, että organisaatioille tärkeää on olla siellä, missä asiakkaat ovat. Uudet asiakaspalvelukanavat tarjoavat mahdollisuuksia luoda uudenlaista asiakaskokemusta-

Läsnäolo luo luottamusta

#someaspa:n peruspilarit:

  1. Ajattele asiakkaan kautta
  2. Resurssit ja odotukset linjassa
  3. Selkeä ohjeistus ja pelisäännöt
  4. Työkalut kuntoon

Miten sosiaalisen myynti vaikuttaa myyntiin? Siutla nostaa esimerkiksi Yogaian, interaktiivisia live-jooga tunteja tarjoavan yrityksen. Aktivoituminen sosiaalisessa mediassa on tuonut yritykselle 15% kasvun.

Noora Verronen, Tallink Silja: Sosiaalisen median asiakaskokemus
Puheenvuoro-3_semma
Seuraavana puhujana Noora Verronen, Tallink Siljan sosiaalisen median päällikkö. SomeAwards - gaalassa vuoden #someasiakaskokemus - palkinnon voittanut Tallink Silja on vahvasti mukana sosiaalisen median tekemisessä. Tallink Siljan sosiaalisen median vaikutuksesta vastaavat sisällöntuottajat ja myynnin - ja asiakaspalvelun tiimi.
IMG_2163   IMG_2136
Seuraa, ylläpidä ja kehitä.
Terminaaleissa ja merellä työskentelevät 30 sisällöntuottajaa, jotka ovat valjastettu tuottamaan sisältöä TallinkSiljan Instagram-kanavaan.  Lisäksi viiden hengen sosiaalisen median myynti -ja asiakaspalvelutiimi vastaa vuorovaikutuksesta sosiaalisen median kanavissa. Tiimi hoitaa esimerkiksi verkkosivujen chat-palvelua, joissa asiakkaat saavat reaaliaikaista palvelua. Tallink Silja panostaa myös työntekijälähettilyyteen, jossa #tallinksiljastaff - tunnisteella henkilökunta jakavat henkilökohtaisilla Twitter ja Instagram - tileillään työhön liittyviä asioita. Tallink Silja on lisäksi Tubeconin pääyhteistyökumppani ja tekee vaikuttajayhteistyötä tubettajien, artistien ja bloggaajien kanssa. Yksi tärkeä ryhmä Verrosen mukaan myös laivoista ja risteilystä kiinnostuneet Laivafanit. Tallink Silja huomioi heitä mm. kutsumalla eri lehdistötilaisuuksiin.
Tiedosta ja ota askel kerrallaan.
Verronen painottaa osallistamisen tärkeyttä. Hän on esimerkiksi kouluttanut henkilökuntaa tutustumaan sosiaalisen median kanaviin ja kokee itse hyvin tärkeäksi osallistaa henkilökuntaa mukaan tutustumaan sosiaaliseen mediaan myös oman käyttökokemuksensa kautta ja nähdä, miten Tallink Silja yrityksenä toimii sosiaalisessa mediassa. Viestinnällisiä tavoitteita Verronen mainitsee esimerkiksi H2H:n eli ihmiselle ihmiselle.
Heittäydy ja ole rohkea.
Tallink Siljan kahden eri brändin, Silja Linen ja Tallink Siljan sisällöt jaetaan kuuteen eri kanavaan; Facebookiin, Twitteriin, LinkedIniin, YouTubeen, Instagramiin ja Snapchatiin. Verronen kertoo organisaation sosiaalisen median ohjenuorana toimivan kanavakohtainen, natiivi sisältö. Tavoitteet Tallink Siljan sometekemiselle ovat inspiraatio, asiakaspalvelu, keskustelu, tiedottaminen ja myynti. Erityisesti inspiraation merkitystä ja asiakaskokemusta Verronen painottaa puheenvuorossaan. Aktiivista, taktista mainontaa kohdennettuna ja generoitua kauppaa SoMen kautta. Myös soft selling on tärkeää.
IMG_2037    IMG_1918

Inspiroivien puheenvuorojen lisäksi tapahtumassa kuulimme käytännön vinkkejä ja ideoita Mistä syntyy osallistava asiakaskokemus - paneelissa. Tarkastelen paneelikeskustelussa syntyneitä ajatuksia tekstissä Avaimet osallistavaan asiakaskokemukseen.

 

 

Subscribe to Email Updates