Modernin markkinoijan jokapäiväisiin työkaluihin kuuluu sovellus jos toinenkin. Työkaluja löytyy markkinoinnin suunnitteluun, tekemiseen, julkaisuun, projektinhallintaan, seurantaan, analysointiin, mainontaan, optimointiin, myyntiin sekä mittaamiseen. Scott Brinkerin määritelmän mukaan markkinoijalle on tarjolla 3 874 erilaista teknologista ratkaisua, mikä on kaksinkertainen määrä vastaavaan viime vuonna tehtyyn listaukseen verrattuna (vuonna 2011 niitä oli 150 kappaletta!). Ei siis ihme, jos markkinoinnissa työskentelevällä on pää hieman pyörällä valintojen suhteen.

Tällaiselle käyttäytymiselle on olemassa jo oma terminsäkin, technological fix, jolla kuvataan sellaisia tilanteita, joihin ollaan jouduttu teknologian takia, ja jota pyritään ratkaisemaan uudella teknologialla. Yhtenä esimerkkinä toimii uusiutuva energia: teollistumisesta johtuvaa ilman saastumista pyritään lieventämään uudella teknologialla. Perinteisesti termiä on käytetty ympäristö- ja energiateknologian kehityksen yhteydessä, mutta pienemmässä mittakaavassa samankaltaisia ratkaisuja etsitään myös markkinoinnin parissa.

Sisältö jäämässä välineen jalkoihin  

Keinot omien asiakkaiden tavoittamiseksi ovat muuttuneet todella radikaalisti viimeisten vuosien aikana. Kun kanavavalikoima, keinot tavoittaa asiakas sekä kilpailu näkyvyydestä kasvavat räjähdysmäisesti, sisältöä kohden käytetty aika vähenee.

Usein kuulen puhuttavan että sisällöntuotanto, jakelu tai suunnittelu ovat asioita, joihin ei aina ole ole käytettävissä tarpeeksi aikaa. Asiakas pitäisi siis tavoittaa brändin näköisellä, ajankohtaisella ja myyvällä viestillä, joka toteutetaan hetkessä.

Teknologia on mahdollistaja

Moderni viestintä vaatii reaaliaikaista ja personoitua viestintää, joka ei olisi mahdollista ilman teknologiaa. Jatkuvan tekemisen parissa kuitenkin unohdamme, että uusi teknologinen ratkaisu ei sittenkään paranna sisältöjemme tehokkuutta, vaan saattaa jopa huonontaa sitä työvaiheiden ja sovellusten lisääntyessä. Teknologia on kuitenkin usein lopputuloksen kannalta hyödyllistä koska sen avulla voimme viestiä oikealla viestillä, oikeaan aikaan ja oikeille henkilöille.

Muuta prosessejasi ja karsi

Jos siis huomaat jatkuvasti tekeväsi asioita nopeasti ja liian kevyellä suunnittelulla, ongelmasi on prosesseissa – ei siinä, että sinulta puuttuu juuri kyseisen ongelman ratkaiseva sovellus. Hyvä suunnittelu, esimerkiksi selkeästi dokumentoitu sisältöstrategia, selkeyttää työskentelyäsi, kun tiedät, mitä pitää milloinkin tehdä, ja ketkä ovat tärkeimmät sidosryhmäsi ja viestisi.

Usein huomaan auttavani asiakasta pikemminkin vähentämään asioita sen sijaan että jatkuvasti pyrittäisiin tekemään enemmän.

Subscribe to Email Updates