Nyt reilun kahden vuoden ajan data ja sen kerääminen on ollut kuuma puheenaihe markkinoinnin ympärillä. Dataa on varmasti useassakin paikassa alettu kerätä, tai ainakin valmiuksia datan keräämiseen on alettu rakentaa, mutta konkreettisia käyttötapoja ja tuloksia datan hyödyntämisestä markkinoinnissa vielä odotellaan.

 

 


Me näemme datan toki erittäin arvokkaana asiana, mutta kuitenkin vain yhdenlaisena toiminnan katalyyttinä. Data on vain dadaa, jos sitä ei pilkota ja seulota älykkäästi.

Tietoa pitää olla, mutta ennen kaikkea datamassasta pitää pystyä louhimaan ja muodostamaan asiakasymmärrys. Eli millaisille ihmisille me haluamme puhua, miten nämä ihmiset käyttäytyvät ja mikä heitä aidosti kiinnostaa.

Kuten moneen kertaan on jo todettu, kovin syvällistä ymmärrystä ei rakenna se, että tiedämme ihmisen kuuluvan tiettyyn ikähaarukkaan tai asuvan vaikkapa Espoossa. Kiinnostuksen kohteista, elämäntilanteesta tai intohimoista se ei kerro oikeastaan mitään.

Datan avulla täytyy luoda aito asiakasymmärrys.

Kun tiedetään ja ymmärretään oikeasti kenelle ja mistä asiasta puhutaan, viesteistä ja sisällöistä voidaan tehdä vaikuttavia, henkilökohtaisia ja merkityksellisiä. Tässä kohdassa tietysti tarvitaan luovuutta, jolla viestintä rakennetaan niin, että se erottuu kaikesta muusta hälinästä ja häiriötekijöistä.

Kolmantena tulee näiden viestien oikea-aikainen ja oikeaan paikkaan kohdennettu jakelu. Tämä tarkoittaa, että mediatilan ostamisen tulee olla dynaamista ja hyvin läheisessä suhteessa sisällön luomisen ja asiakasymmärryksen kanssa. Meillä sisällöntekijöillä tulee olla valmius tarttua ihmisten mikrohetkiin – toimia silloin, kun tunnistamme viestinnän kohderyhmän olevan vastaanottavaisimmillaan.

Näihin osaamisiin (asiakasymmärrys, sisällöt ja jakelu) olemme Dinglellä panostaneet ja uskallankin sanoa, että olemme valmiita luomaan asiakaskokemuksia, jotka ovat jakamisen arvoisia.

 

Subscribe to Email Updates