Ihmiset ovat yrityksen sydän. Sydän pyörittää kaikkia kehon toimintoja. Jotta yritys voi toimia täydellä potentiaalillaan, kehittyä ja kasvaa, työtä tekevien ihmisten on voitava hyvin. Heidän on oltava tyytyväisiä ja oikeassa paikassa. Työn murroksesta on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta tärkeää on tiedostaa se, että asiantuntijatyön lisääntyessä ja kilpailun kasvaessa parhaista osaajista valta valita on siirtymässä työntekijöille.

Työntekijät ovat jatkuvasti tietoisempia siitä, minkälaisissa puitteissa ja kenelle he haluavat tehdä työtä. Samalla palkka ei enää ole yhtä tärkeä tekijä työpaikan valinnassa kuin ennen. Esimerkiksi organisaatiokulttuurin ja yrityksen arvojen on kohdattava työntekijän odotukset, jotta työnantaja ja -tekijä ovat sopiva match. Työnantajalupauksen on puhuteltava hakijaa. Näistä syistä työnantajabrändillä on yhä suurempi rooli siinä, että nuo sopivimmat työntekijät valitsevat juuri teidät. Simon Sinek kuvasi tätä erinomaisesti:

If you hire people just because they can do a job, they’ll work for your money. But if you hire people who believe what you believe, they’ll work for you with blood and sweat and tears.

Työnantajabrändin on tarkoitus tuoda esiin se, minkälaista yrityksessä olisi aidosti työskennellä. Tuomalla muun muassa työntekijöiden arkea ja kulttuuria sekä yrityksen arvoja esiin, pystytään herättämään kiinnostus niissä hakijoissa jotka sopisivat tuohon ympäristöön. Samalla olemassaolevat työntekijät kokevat olevansa osa yrityksen tarinaa ja sitoutuvat sekä omistautuvat paremmin omaan työhönsä.

Jokaisella yrityksellä on työnantajabrändi, kysymys on siitä haluatko itse vaikuttaa siihen millainen kuva yrityksestäsi syntyy.

Työnantajabrändin kehittäminen hyödyttää koko organisaatiota

1. Houkutat sopivampia työnhakijoita

LinkedIn on tutkinut, että vahva työnantajabrändi sai ihmiset harkitsemaan yritystä kaksi kertaa useammin työnantajakseen vahvaan yritysbrändiin verrattuna. Tällä on siis merkittävä ero siinä, kuinka paljon kiinnostusta herätät haluttujen työntekijöiden keskuudessa. Fakta on myös se, että työntekijät joista kilpaillaan eniten eivät tarkkaile Monstereita tai Oikoteitä - heidät on tavoitettava muissa kanavissa!

2. Sitoutat olemassaolevia työntekijöitä paremmin

Työntekijä joka kokee tekevänsä merkityksellistä työtä, olevansa ylpeä työnantajastaan sekä osa sen tarinaa, viihtyy työssään paremmin ja pidempään kuin he, jotka vain suorittavat työtään. Toisaalta, kun jo rekrytointivaiheessa taloon on saatu juuri oikeat ihmiset, sitoutumisen taso nousee luonnollisesti myös tätä kautta. Sitoutuneilla työntekijöillä voi olla myös toinen etu: he voivat toimia työntekijälähettiläinä, mikä tukee työnantajakuvaa parhaalla mahdollisella tavalla. Word-of-mouth vaikuttaa myös työpaikan valintaan.

3. Rekrytoinnin kulut pienenevät

Kun työntajabrändille on rakennettu vahva pohja, eli sisällöntuotanto on johdonmukaista, tavoitat viesteilläsi ihmisiä ja saat heistä sopivat kandidaatit kiinnostumaan, sinulla on jo valmiina iso joukko yrityksellesi sopivia työntekijöitä jotka seuraavat viestejänne ja työpaikkailmoituksianne. Rekrytointi helpottuu ja nopeutuu. Sitoutuneiden työntekijöiden myötä myös rekrytoinnin tarve harvenee.

4. Omistautuneemmat työntekijät tukevat yrityksenne kasvua tehokkaammin

The Boston Consulting Group on tutkinut yritysten kasvun suhdetta työnantajabrändiin. Heidän muutaman vuoden takainen tutkimuksensa osoittaa, että yritykset, joilla on vahva työnantajabrändi kasvattivat 2,4 kertaa enemmän liikevaihtoaan suhteessa niihin, jotka eivät panostaneet työnantajakuvaansa lainkaan. Samaten näiden vahvojen yritysten katetuotto kasvoi 1,8-kertaisesti. Tämä selittyy yllä mainitulla Simon Sinekin väittämällä. Nykytrendin valossa eron voi olettaa vain kasvavan.

5. Työnantajabrändi tukee yrityksen brändiä

Työnhakijat ja -tekijät ovat myös kuluttajia. On luonnollista, että vahva (ja hyvin viestitty) työnantajabrändi vahvistaa kuluttajan tietoutta sekäyleisesti positiivista kuvaa yrityksestä. Sama toimii myös B2B-puolella. LinkedIn on vahvistanut tämän toisella tutkimuksellaan siitä, miten työnantajabränditeot vaikuttavat markkinointiin. Ostajat ovat ihmisiä, ja itse valitsisin milloin vain mieluummin yrityksen, joka näkyy myös työnantajastaan ylpeiden ihmisten kautta kuin sellaisen, joka ei vaikuta välittävän työntekijöistään.

Syyt toimivat erillään ja ominaan, mutta linkittyvät vahvasti toisiinsa. Näiden myötä toivon painottavani myös sitä, että aihe koskettaa koko yritystä eikä ainoastaan HR-yksikköä, markkinointia tai rekrytoinnista vastaavia. Työnantajabrändin pitäisi olla luonteva osa yrityksen kokonaisbrändiä ja viestintää, kuten Kerttu meiltä tovi sitten kirjoitti. Toivottavasti työnantajamielikuvan kehittämisen myötä voidaan innostua kehittämään myös sisäisiä tekoja, olivatpa ne isoja tai pieniä, sillä lopultahan me haluamme kuitenkin ihmisiä jotka viihtyvät töissään.

Lue myös edellisestä tekstistäni muutama vinkki siihen, miten päästä alkuun työnantajakuvan kehittämisessä.

Subscribe to Email Updates