Tekoäly tulee olemaan tulevaisuuden suurimpia trendejä. Se tulee mullistamaan tapamme tehdä töitä ja viettää vapaa-aikaa. Se tuo uusia ulottuvuuksia tapaamme kuluttaa, matkustaa ja viettää aikaa niin olohuoneissa, ravintoloissa, ruokakaupoissa, verkkokaupoissa kuin terveyskeskuksissakin. Kaikkialla, missä olemme.

Tulevaisuudessa tekoäly tullaan valjastamaan osaksi organisaatiota. Sen uskomattomat datan - ja toimintamallien analysointimahdollisuudet tulevat helpottamaan ja nopeuttamaan ihmistyötä, jolloin ihmiset voivat keskittyä tekemään merkityksellisempää työtä hitaiden ja muuten aikaa vievien prosessien sijaan.

Ennakoiva asiakaspalvelu, suosittelut, personointi sekä asiakkaiden odotuksiin ja tarpeisiin perustuva sisällön kuratointi ovat muutamia esimerkkejä tekoälyn tarjoamista mahdollisuuksista. Jo tänä päivänä mm. rekrytointi hyödyntää tekoälyä, autot ajavat itse, hotellien virtuaaliassistentit neuvovat asiakkaita, lentoyhtiöt optimoivat lentoaikoja ja ruokavalmistajat voivat luoda asiakkaistaan makuprofiileja optimoidakseen eri reseptejä heidän makunsa mukaisesti.   

Tekoäly tulee muuttamaan rekrytointia merkittävästi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Jäykkien rekrytointiprosessien tilalle tulee yhä enemmän teknologioita, jotka tukevat ja automatisoivat rekrytoinnin eri vaiheita. Tekoäly tulee olemaan huikea työväline työnhakijadatan analysoinnissa sekä hakijoiden tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden selvittämisessä - syntyy ylivertainen työnhakijakokemus.  

Yhdysvaltalainen HR-teknologiayritys FirstJob kehitti tekoälyä hyödyntävän työkalun MYA:n, jonka avulla pystytään automatisoimaan peräti 75% rekrytoinnin toimenpiteistä. Ratkaisun avulla voidaan sitouttaa työnhakijoita paremmin mm. tarjoamalla mahdollisuutta antaa palautetta, kertomalla rekrytoinnin seuraavista vaiheista tai informoimalla kun tehtävä on jo täytetty.  

Toinen kiinnostava esimerkki löytyy Suomesta. Barona Henkilöstöpalvelut ovat ottaneet käyttöönsä tekoälyllä valjastetun, automatisoidun rekrytointiprosessin. Sen avulla tekoäly käy viikoittain läpi tuhansia työnhakijoita, ehdottaa matcheja ja ohjaa prosessia eteenpäin.

Ihmisen rooli datan kerääjänä vähenee kun oppivat järjestelmät, kuten tekoäly, pystyvät keräämään dataa sekunnin sadasosissa sekä yhdistämään sitä eri datalähteisiin. Näkisin, että ihmisen rooli prosessien valvojana, johtajana ja asiantuntijana voimistuu tulevaisuudessa.  

Käytännön esimerkkejä tekoälyn ja ihmisen vuorovaikutuksesta löytyy myös johtoryhmätasolta. Tieto on maailman ensimmäinen pörssiyhtiö, joka on ottanut johtoryhmänsä jäseneksi tekoälyn. Aliciaksi kutsutun tekoälyn roolina on tukea datapohjaista päätöksentekoa ja tuottaa datalähtöisiä, innovatiivisia ideoita.  

Tekoälyn avulla myös automatisoidaan, monipuolistetaan ja syvennetään organisaatioiden kykyä palvella asiakkaitaan sekä kehitetään liiketoimintaa, kun fokus on oikeissa asioissa. Lopputulemana on ennennäkemätön asiakaskokemus, sellainen, josta voimme tänä päivänä vielä vain haaveilla. Tulevaisuudessa tekoäly ei pärjää yksin, vaan se tulee tarvitsemaan ihmisten kohtaamista, kosketusta ja luovuutta.  

Subscribe to Email Updates