2010-luvun teknologiaharppaus, etujoukoissa IoT, automaatio ja tekoäly tulevat mullistamaan liiketoimintaa, yhteiskunnan rakenteita sekä lukuisia toimialoja lähitulevaisuudessa. Näin teknolgia mullistaa toimialoja -blogisarjani ensimmäisessä osassa tarkastelen asiaa erityisesti terveydenhuollon ja robotiikan osalta. Seuraavissa kirjoituksissani tuon erilaisia näkökulmia mm. mediaan, matkustamiseen, innovaation syntyyn ja erilaisiin rakenteisiin liittyen, joiden johdosta digitalisaatio ja teknologia tulevat kulkemaan yhä saumattomammin osaksi jokaista arkipäiväämme ja unelmaamme.  

Solita Digitalist Thinkers Forum -tapahtumassa tiedon, tulevaisuuden ja innovaation asiantuntijat pohtivat tiedon roolia liiketoiminnassa, innovaation tulevaisuutta sekä digitalisaation tuomia mahdollisuuksia niin yksilön kuin myös yhteiskunnan näkökulmasta katsottuna. Äärimmäisen kiinnostavista puheenvuoroista vastasivat Finavian Joni Sundelin, Sovelton Risto Linturi, Solitan Lassi Kurkijärvi, Salesforcen Toni Korppi, Industryhackin Petri Vilen, MTV:n Risto Koivula ja Dinglen Juho Jokinen. Lisäksi todella kiinnostava paneelikeskustelu, osallistujina DNA:n Kati Sulin, Aalto Yliopiston Timo Seppälä, If:n Anders Stenbäck ja Digitalist Networkin perustaja Ville Tolvanen, pureutuivat rakenteiden ytimeen ansiokkaasti. 

Solita Digitalist Thinkers Forum -tallenne.

screen-shot-2016-11-24-at-15-38-47

Teknologian vaikutukset tulevaisuuden liiketoiminnalle ovat merkittäviä. Esimerkiksi Sitran ja konsultointiyritys Frost & Sullivanin megatrendianalyysin mukaan merkittävimpiä megatrendejä ovat teknologia, globaali arkinen ja jännitteinen keskinäisriippuvuus sekä kestävyyskriisi. Teknologian saralla suurimmat harppaukset otetaan mm. digitalisaation, virtualisaation, bioteknologian ja globaalien ICT-infrastruktuurien kehittymisen saralla. Analyysi myös nosti esille Maailman talousfoorumin tekemän tutkimuksen uusien teknologioiden valtavirtaistumisesta (World Economic Forum: Tipping Points 2015).

Näkökulma: Maailman talousfoormin tutkimus uusien teknologioiden valtaviertaistumisesta.

screen-shot-2016-11-24-at-14-32-23

Lähivuosien aikana erityisesti robotisaatio, IoT, 3D-printtaus, big data päätöksenteossa ja verkkoon liittyvä asuminen tulevat olemaan läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Kymmenen vuoden kuluttua itseajavat autot, fiksut kaupungit ja tekoälyn valtavirtaistuminen tulevat käytännössä muuttamaan tavan, miten työskentelemme, liikumme ja asumme.

2020-luvun digitalisaatio haastaa yhteiskunnan kaikki rakenteet

img_1495-2  img_1480

Sovelton muutosjohtaja Risto Linturi puheenvuorossan “2020-luvun digitalisaatio haastaa yhteiskunnan kaikki rakenteet” nosti esille kiinnostavan tulevaisuuden suuntauksen -  henkilö- ja tavaraliikenteen robotisaation. Tulevaisuudessa tämä tulee käytännössä mullistamaan koko ajoneuvomarkkinat. Robottiliikenteen kolme kiinnostavaa mahdollisuutta Lintulan mukaan ovat kuljettajaton maantieliikenne, missä henkilöliikenne toimii palveluna sekä tavaraliikenteen ja palvelurobottien kuljetus. Erilaiset dronet ja kopterit ovat toinen kiinnostava tulevaisuuden suuntaus ja sitä varmasti tullaan monipuolisemmin vielä hyödyntämään niin tavarakuljetuksessa, -valvonnassa kuin myös henkilöliikenteessä. Kolmas suuntaus on konseptitasolla oleva liikenneyhteys Hyperloop. Näiden ilmiöiden lisäksi erilaiset vesiliikennedronet tulevat yleistymään ja laskemaan vesiliikenteen kustannuksia. Kokonaisuudessaan teknologian huima kehitys tulee laskemaan logistiikan kuluja ja luomaan parempia kaupunkirakenteita asiakaskokemuksesta puhumattakaan.  

Risto Linturi: 2020-luvun digitalisaatio haastaa yhteiskunnan kaikki rakenteet

screen-shot-2016-11-24-at-15-25-57

Puheenvuorossaan Linturi nosti esille rakenteita, joita digitalisaatio tulee haastamaan tai muuttamaan - ja millaisia toimenpiteitä nämä muutokset aiheuttavat. Hän kategorisoi nämä haasteet kolmeen eri ryhmään; ammatteihin ja toimialoihin, hallintoon ja infrastruktuuriin ja yleisiin ja yhteisöllisiin. Linturin mukaan esimerkiksi toimialojen suhteen 2020-luvun digitalisaatio haastaa matkailun, terveydenhuollon, median, urheilun ja pankkijärjestelmän. Hallinnon ja infrastruktuurin muutoksia Linturi ennustaa erityisesti olevan valtion ja kunnan, rahan, tieteen ja työntekijän aseman osalla. Yleisiä ja yhteisöllisiä digitalisaation vaikutuksia ovat esimerkiksi kauppa ja vaihdanta, yksityisyys, yhteiskuntarauha ja ihmisyys.   

Hän ennustaa, että vuonna 2057 lentävät autot ovat yleisiä, virtuaalitodellisuus on korvannut koulut ja ihmisen elinikä on noussut 40 vuotta vuodesta 2017.

Automatisoitu hoitoketju ja digitaalisen terveydenhuollon ekosysteemin rakentaminen ovat lähitulevaisuudessa totta

Terveydenhuollon digitalisoituminen ja sen kautta uudenlaiset terveysteknologiat tulevat olemaan IoT:n ja tekoälyn hyödyntämisen keskeisimpiä osa-alueita.

Linturi nosti esille hyvin mielenkiintoisen tulevaisuuden näkymän - Sote-hakkeroinnin, jonka keskiössä ovat oman perimän selvitys, aineenvaihdunnan selvitys, ravinnon ja lääkkeiden säätö ja omien tautien selvitys. Teknologian rooli tulee olemaan merkittävä. Suurimpia mahdollisuuksia tulee olemaan kansanterveyden tutkiminen, selvitys ja tietoisuuden lisääminen. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi tekoälyn uutta roolia potilaan neuvomisessa ja toisaalta myös varoittamisessa eri tilanteissa.

Stanfordin yliopiston AI100-hankeen julkaisun mukaan perinteinen lääkärin vastaanotto tulee muuttumaan viidentoista vuoden kuluttua ja tilalle nousee automatisoitu hoitoketju, jossa mm. sensorijärjestelmät pystyvät selvittämään, mikä potilasta vaivaa ja lopulta lääkäri itse valvoo hoitoprosessia ja tekee diagnoosin. Tekoälyn roolia julkaisu povaa mm. lukemaan ihmisen perimän ja vertaamaan sitä massiiviseen määrään dataan. Teknologian huima kehitys tulee ulottumaan myös uusiin johtamistapoihin ja uuden ekosysteemin synnyttämiseen. Esimerkiksi Tekes ja IBM luovat Suomeen osaamis- ja innovaatiokeskukset, joiden tarkoituksena on luoda tekoälyn ja terveysdatan ympärille digitaalinen ekosysteemi. Hankkeen tavoitteena on luoda tiedolla johdettuja IoT-sairaaloita ja uudenlaisia johtamistapoja.

Terveydenhuollon digitalisoituminen ja teknologian tuomat mahdolliset tulevat muuttamaan todella merkittävästi tavan, miten käytämme terveyspalveluja, miten ennaltaehkäisemme ja ennakoimme sairauksia.

Subscribe to Email Updates