Toimistosuhteiden muodostaminen ja erilaisten konsultoivien toimijoiden käyttö yritysten markkinoinnissa on oma taitolajinsa. Tähän ei välttämättä aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota. Itse olen toiminut toimisto- ja konsultointikentällä jo pitkään ja nykyäänkin suurin osa työajasta sujuu erilaisten mielenkiintoisten projektien ja asiakkuuksien parissa. Usein päädynkin miettimään, kuinka voimme mahdollisimman hyvin fokusoitua tärkeimpiin tehtäviin yhdessä asiakkaan ja muiden toimijoiden kanssa sekä tehostaa toimintaamme yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ei voi vaatia, että kaikki osaisivat täysin astua myös konsulttipuolen saappaisiin, mutta hyötyä kentän tuntemisesta on varmasti kaikille markkinointipäättäjille. Seuraavaksi annankin vinkkejä markkinointijohdolle siitä, kuinka omasta mielestäni koordinointi toimistopuolelle olisi sujuvinta ja molempia osapuolia hyödyttävää.

  1. Briiffien tärkeys ja yhteinen ymmärrys

Hyvä briiffi ja sen kokonaisvaltainen ymmärtäminen on tärkeintä heti projektin alussa. Tässä vaiheessa tavoitteiden ja aikataulujen tulisi olla mahdollisimman selkeitä ja realistisia. Projektien alusta lähtien kaikkien tulisi puhaltaa yhteen hiileen yhteinen tavoite kirkkaana mielessä ja tietää kaikki oleellinen toistensa tekemisistä. Yhteinen ymmärrys on toki huomioitava jo kumppanien valinnassa.

  1. Luovuuden kunnioittaminen

 Brändit ostavat usein ideoita ja luovuutta toimistoilta. Brändistä pitää huolehtia, mutta asiakkaiden olisi hyvä luottaa tähän toimistoilta ostettavaan luovuuteen eikä lähteä tekemään liikaa kompromisseja. Ideoinnille ja tuotannolle olisi hyvä olla myös riittävästi aikaa, etteivät visiot kaadu kiireeseen. Resursointi on toimistomaailmassa tärkeää ja parhaita tekijöitä ei välttämättä pysty valitsemaan sopiville brändeille viikossa tai ainakaan muutamissa päivissä.

  1. Aikataulujen kunnioittaminen

Kun aikataulut on päätetty, niitä tulisi molemminpuolisesti kunnioittaa. Usein projektit koostuvat monista työvaiheista, joita ei ole järkevää tai mahdollista aloittaa ennen edellisen vaiheen päätöstä. Varsinkin, kun toimittajia on useita, saattaa mielipiteiden odottaminen hidastaa montaa työvaihetta. 

  1. Roolien selkeys

Kun puhutaan monimutkaisista toimistojen yhteisprojekteista, on erityisen tärkeää määrittää tehtävät ja vastuualueet tarkasti. Brändit säästävät investoinneissaan merkittävästi huomioimalla synergiat ja välttämällä eri toimistojen päällekkäisiä töitä. Brändin työntekijöiden omat roolit pitää olla ehdottomasti myös kunnossa.   

  1. Yhteishengen luonti

Yhteishenki ja kaikkien toimijoiden motivaatio ovat yllättävän tärkeitä tekijöitä. Yhteisiä onnistumisia tulee juhlistaa ja kehityskohteista pitää pystyä puhumaan rehellisesti. Toisiimme tutustumalla pystymme parempaan yhteistoimintaan ja opimme tunnistamaan toistemme vahvuudet. Karonkat siis kehiin!

Tässä oli muutamia toimenpiteitä kohti täydellisiä brändi- ja toimistomatcheja. Näitä kohti kurottamalla saadaan entistä parempia tuloksia, ja työntekijöiden motivaatio pysyy korkealla. Jäikö jokin oleellinen asia uupumaan? Keskustelua voi jatkaa esimerkiksi Twitterin puolella.

Seuraa Twitterissä: 

Subscribe to Email Updates