Nyt muuten jännittää. Aihe on monimutkainen. Se on itselleni ja lukuisille muille tärkeä henkilökohtaisessa elämässä, mutta myös yhteiskunnalliselta kannalta merkittävä. Sellaiseen aiheeseen ei ole helppo tarttua, mutta tein sen silti.  

Meillä Dinglellä rohkaistaan tekemään eettistä sisältöä, joka edistää tasa-arvoa kaikilla osa-alueilla. Olen tämän vuoden aikana tutustunut yhteen alueeseen: sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuteen ilmiöinä sekä siihen, miten moninaisuutta voitaisiin huomioida entistä paremmin markkinointiviestinnässä. Lopputuotoksena syntyi e-kirja, jonka toivon sinun lataavan tämän tekstin lopusta. E-kirja on osa opinnäytetyötäni.

Markkinointiviestinnän ammattilaisten kannalta aihe on tärkeä, sillä jokainen markkinointiviesti rakentaa todellisuutta. Jos viesteissä toistetaan vain yhdenlaista ideaalia naisesta, miehestä, parisuhteista ja perheistä, jää ulkopuolelle paljon ihmisiä. Tiukka ideaali viestii, että muunlaiset tavat elää olisivat huonompia.

Tasa-arvon edistämiseksi tarvitaan jatkuvaa ja tietoista työtä. Ensimmäinen askel on ilmiöiden tiedostaminen ja seuraavaksi tulevat konkreettiset teot. Toivon, että saat e-kirjasta eväitä näihin molempiin. Varsinkin suuremmat teot saattavat johtaa brändin suosion kasvuun ja jopa palkintosijoille, kuten esimerkiksi Tom of Finland by Finlayson -malliston lanseeraus osoitti. E-kirjassa on tarkastelussa erinomaisia sisältöjä kolmelta eri brändeiltä.

Pikkuhiljaa voimme kaikki yhdessä muovata markkinointiviestintää sellaiseksi, että se puhuttelee ihan jokaista meistä.

Lataa eBook

Subscribe to Email Updates