Jokaisen ihmisen matkakokemus on uniikki, samoin kuin asiakaspolku, jonka kautta matkalle päädytään. Matkailu on yksi digitalisaation myötä nopeinten muuttuneista toimialoista ja käytännössä koko ostoprosessi tiedonhausta ostoon on siirtynyt verkkoon. Fyysiset matkatoimistot ovat muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta hävinneet katukuvasta.

Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia kiinnostuksen herättämiseen teknologian avulla, harkinnan kasvattamiseen suosittelun kautta, sekä ostamisen helpottamiseen toimivien mobiilipalveluiden avulla. Hyödyntämällä näitä uusia mahdollisuuksia matkailualan toimijat pystyvät jatkossa palvelemaan asiakkaitaan entistä paremmin ja luomaan kilpailuetua.

Suosittelun ja sosiaalisen median voima

DSC_6540.jpg 

Suosittelun merkitys tuntuu varmasti kaikilla toimialoilla, mutta tuskin missään muussa liiketoiminnassa se ohjaa yhtä voimakkaasti ostopäätöstä kuin matkailussa. Matkakohteen ja matkanjärjestäjän valinnat ovat yleisimmät seikat, joihin suosittelu vaikuttaa, ja usein kuluttaja kääntyykin suositusten ja arvioiden pariin hakiessaan tietoa.

Maailman suurimman arvostelusivuston TripAdvisorin tekemän tutkimuksen mukaan 95% käyttäjistä sanoo arvostelujen olevan erittäin suuressa roolissa matkaa varatessa. Suurempana trendinä taustalla vaikuttaa myös kuluttajien entistä kriittisempi suhtautuminen brändien antamaan tietoon, jolloin aidon, muilta kuluttajilta tulevan suosittelun vaikutus kasvaa entisestään.

Tämä antaa matkailualan toimijoille mahdollisuuden hyödyntää suosittelua sekä kuluttajien tuottamaa sisältöä (UGC), kuten kuvia lomakohteesta myös omassa markkinoinnissaan, joka helpottaa tarvetta jatkuvalle sisällöntuotannolle. Toisaalta julkiset arviot luovat myös painetta reagoida huonoihin arvosteluihin ja osallistua keskusteluun aktiivisesti, jotta huonon arvostelun negatiivinen vaikutus voidaan minimoida. Toki realistisen kuvan antamiseksi täytyy sallia myös kritiikki, jolla luodaan uskottavuutta ja läpinäkyvyyttä.

Mobiilin rooli korostuu 

Ollin_blog.jpg

Mobiilin osuus mediankäytöstä kasvaa jatkuvasti, ja matkailualan brändien on huomioitava tämä niin verkkosivujen ja applikaatioiden suunnittelussa käytettävyyden ja nopeuden osalta kuin mainonnan siirtämisessä entistä enemmän mobiilikanavaan. Edeltävinä vuosina mobiilin rooli on usein rajautunut ostoprosessin alkupäähän tiedonhakuvaiheeseen ja itse ostotapahtuma on tehty desktopilla. Markkinoijien täytyykin tunnistaa näitä monikanavaisia ostopolkuja esim. attribuutiomallinnuksen avulla voidakseen antaa mobiilille sen ansaitseman arvon ostoputkessa.

Viimeisen vuoden trendinä on kuitenkin nähty myös ostamisen siirtyminen mobiilikanavaan. Googlen datan mukaan konversioasteet matkailualalla ovat nousseet viime vuonna jopa 88% mobiilikävijöiden osalta. Muutoksen taustalla on mobiilipalveluiden ja maksamisen kehittyminen, sekä yleinen mobiiliostamisen arkipäiväistyminen. Erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä älypuhelin on myös ensisijainen tai jopa ainoa käytössä oleva päätelaite.

Matkailijalle lisäarvoa voidaan luoda myös applikaatioilla tai muilla mobiilipalveluilla, jotka toimivat ennen matkaa sekä matkan aikana esimerkiksi tietolähteenä ja matkalippuna. Asiakkaalle voidaan paikan päällä kohteessa lähettää kohdennettua viestintää retkistä tai lisäpalveluista, sekä tiedotteita mahdollisista muutoksista esim. lentoaikatauluihin. Matkan jälkeen suosittelun ja arvioiden pyytäminen on luonnollista, ja applikaatiot mahdollistavat myös datan keräämisen ja asiakasprofiilin rikastamisen kohdennettua viestintää varten. Seuraavan matkan suunnittelu alkaa kuitenkin yleensä heti kun edelliseltä reissulta on palattu.

Virtuaalitodellisuuden mahdollisuudet  

shutterstock_365963861-1.jpg

VR on uusi teknologia, joka ei vielä ole täysin lunastanut siihen kohdistettuja odotuksia esim. markkinoinnille tuotettavan lisäarvon osalta. Laitekannan kehittyessä ja parempien kuluttajatuotteiden tullessa markkinoille voi virtuaalitodellisuus olla kuitenkin matkailualan seuraava merkittävä trendi, jolla pystytään erityisesti herättämään kiinnostusta ja harkintaa ostopolun alkuvaiheissa.

Onnistunut virtuaalinen esittely matkakohteesta tai hotellista voi vahvistaa harkintavaiheessa olevan kuluttajan ostopäätöstä. Toistaiseksi virtual realityn hyödyntäminen voi toimia myös erottautumiskeinona markkinoinnissa ja luoda positiivista mielikuvaa brändistä ja toimia huomion herättäjänä esimerkiksi messuilla tai muissa tapahtumissa.

Virgin Holidays on hyödyntänyt Googlen Cardboard teknologiaa esitellessään yhtä matkakohteistaan Meksikossa. Myös kotimaiset toimijat ovat tehneet omia VR-toteutuksiaan, mutta varsinaista läpimurtoa VR ei ole vielä tehnyt matkailumarkkinointiin. Teknologian kehittyessä ja yleistyessä on VR varmasti yhä useamman brändin markkinointisuunnitelmissa mukana.

 

Subscribe to Email Updates