Tervetuloa seuraamaan Digitalist Design Forumia liveblogin välityksellä! Nyt selvitetään kuinka muotoilu kiihdyttää yrityksen kasvua, sekä pohditaan sen merkitystä asiakaskokemuksessa sekä brändimielikuvan kehityksessä. Lavalta voikin bongata monta brändiä joiden menestyksen salaisuus piilee Design Thinkingissä.

Aamun ohjelma näkyy tietysti myös livelähetyksenä, ja aktiiviset #digitalist-twiittaajat pitävät myös somekansan ajan tasalla. Livetwiittausta koko aamupäivän ajan löytyy @dingletweet-tilin takaa.

Ohjelma:

08.00 Ovet aukeavat – Verkostoitumiskahvit

8.30 Avaussanat
Petteri Kolinen, CEO, Design Forum Finland ja Ville Tolvanen, CEO, Digitalist Group

8.45–9.10 Brand-driven Customer Value Design – E2EO2O – is the Engine of Demand Growth
Andreas Rosenlew, Executive Brand Advisor & Managing Partner, Grow Partners

9.10–9.35 Designosaamisesta strateginen kyvykkyys – case Fazer
Päivi Svens, Head of Marketing, Fazer Lifestyle Foods

9.35-10.00 Key elements for future fit design expertise
Bart Ahsmann, Director, CLICK NL; President, BEDA

10.00–10.20 Tauko

10.20-10.30 Haastattelu:
Sebastian Jansson, Founding Partner, Made by Choice
Lasse Laine, Founding Partner, Made by Choice

10.30–10.55 Kokonaisvaltainen brändi kasvun mahdollistajana
Heidi Rantala, Co-owner, Chief Marketing Officer, Yepzon

10.55–11.20 Building a family of iconic lifestyle brands
Alexander Matt, Chief Marketing Officer, Fiskars Group

11.20–11.45 Starship – Tulevaisuuden lähettirobotti
Antti Mäkelä, Co-founder, Designer, Aivan Oy

11.45–12.00 Loppusanat
Petteri Kolinen, CEO, Design Forum Finland ja Ville Tolvanen, CEO, Digitalist Group

Avaussanat / Petteri Kolinen, CEO, Design Forum Finland & Ville Tolvanen, CEO, Digitalist Group

Design Digitalist Petteri Kolinen.jpg

Vihdoin, vuosien haaveilun jälkeen Digitalistin pääaiheena on design. Sen kunniaksi tapahtumassa on mukana on myös Raquel Benmergui, joka tekee päivän puheenvuoroista muistiinpanot visuaaliseen muotoon (kts. lopputulos blogin alareunasta).

Päivä alkaa Petteri Kolisen lyhyellä pohjustuksella tapahtuman aiheesta, ja hän tekee sen tapaus Martelan kautta. Muotoiluprosessin alussa on tärkeää määrittää brändin identiteetti, ja tässä käytettiin apuna "brändisimää", eli kolmitasoista prosessia, joka pakottaa kysymään yritykseltä kysymykset mitä, miten ja miksi. Näin saatiin esille yrityksen arvot ja tarina. 

Martela-keissi oli mukava pohjustus aamulle, seuraavaksi katsotaan mitä puheenvuorot tuovat tullessaan.

Brand-driven customer value design - E2EO2O - is the Engine of Demand Growth / Andreas Rosenlew, Executive Brand Advisor & Managing Partner, Grow Partners

Design Digitalist Andreas Rosenlew-1.jpg

Kehään hyppää Andreas Rosenlew. Hän uskoo, että kärsimme tällä hetkellä "pehmeästä kuplasta" (The New (Soft) Bubble), jota hän vertaa dotcom-kuplaan. Kyseessä on erilaisten muotoilusuuntausten nousu, joka sinänsä on positiivinen asia, mutta joka tuo mukanaan haasteen: kovinkaan moni yritys ei kykene viemään näitä prosesseja läpi alusta loppuun siten, että ne tuottavat arvoa myös pidemmällä aikavälillä. 

Rosenlewin mukaan onnistunut suunnittelu kasvattaa holistisesti ja kestävästi arvoja ihmisten ja brändien välisissä suhteissa. Silti usein yritysten desingprosessit ovat geneerisiä insightia ja toteutusta myöten.
Jotta voidaan luoda arvoa tuovia brändikokemuksia, täytyy osata yhdistää brändi- ja mainosdynamiikat, kokemus, asiakaslähtöisyys ja arvot kokonaisvaltaisesti keskenään.

Arvosta puhuttaessa täytyy myös ymmärtää sen kaikki neljä ulottuvuutta: toiminnallinen, kokemusperäinen, sosiaalinen ja taloudellinen. Ne kaikki tulee kaikki ottaa huomioon kun mietitään, kuinka brändi voi tuoda arvoa kuluttajalle. 

Rosenlew myös muistuttaa, että muotoilu täytyy pitää prosessissa mukana koko asiakkaan matkan ajan, aina alkuaskeleista sen määrittelemiseen, kuinka kuluttaja voi kestävän kehityksen mukaisesti hankkiutua tuotteesta eroon.

Designosaamisesta strateginen kyvykkyys - case Fazer / Päivi Svens, Head of Marketing, Fazer Lifestyle Foods

Design Digitalist Päivi Svens.jpg

Päivi Svensin tavoitteena tänään on vakuuttaa viimeisetkin siitä ettei design strategia ole höttöä, vaan kyse on konkreettisesta, liiketoimintaa kehittävästä taktiikasta. Hän muistuttaa, että designosaaminen kasvaa tiimissä, yhdessä oppimalla, ja sen ei tarvitse lähteä ylhäältä alaspäin, vaikka johdon tuki auttaakin viestin levittämisessä. 

Miten design vaikutti sitten Fazerin matkaan?

Kaikki sai alkunsa 2010-luvun vaihteessa, kun tuotantoa täytyi tehostaa, mutta prosessissa olevat aukot ja kiire aiheuttivat virheitä, ja jotain tuotteita oli pakko vetää takaisin. Jotta tilanne saataisiin korjattua ja prosesseista teho irti, perusti Fazer design-tiimin, jossa myös Svens oli mukana. Tiimin omana, sisäisenä tavoiteena oli lisäksi viedä pakkausten design kokonaan uudelle tasolle. Ja no, lopputulos on meidän kaikkien nähtävissä.

Nappaa siis tästä Fazerin design-tiimin opit talteen: 

 1. Epäselvät roolit luovat arvovaltataistelua. Yhdessä etukäteen priorisoidut tavoitteet lisäävät objektiivisuutta.
 2. Osaamisen keskittäminen lisää osaamista. Päivittäinen sparrailu synnyttää yhteistä näkemystä ja kehittää nopeasti uusia, parempia toimintatapoja.
 3. Tavoitteet täytyy sanoa ääneen ja tehdä niistä julkisia. Ainoastaan silloin muut voivat tukea niitä.

 4. Toisto vahvistaa viestiä. Parhaimmillaan ihmiset alkavat kertoa viestiä eteenpäin. 

 5. Onnistumiset rakentavat uskoa. (Vuoden Huiput 2016, FenniaPrize 2017, Vuoden Huiput 2017)

 6. Muutoksesta tulee osa jokapäiväistä tekemistä. Alun tavoitteet saavutettu ja designtiimillä on mandaatti viedä näkemystä eteenpäin.

Key elements for future fit design expertise / Bart Ahsmann, Director, CLICKNL; President, BEDA

Design Digitalist Bart Ahsmann.jpg

Bart Ahsmannin puheenvuoro on suunnattu erityisesti luoville suunnittelijoille, ja hän haluaa opettaa meille kuinka luodaan kattava brändikokemus. Ahsmann kokee, että maailmassa, jota ajaa eteenpäin systeemiset ratkaisut, suurin haaste on monimutkaisuus. Hän on piirtänyt haasteista seuraavan kaavion: 

Design Digitalist kaavio.png

Mikä sitten määrittelee hyvän designin? Ahsmannin mukaan tällä hetkellä seuraavat piirteet:

 • Iteratiivinen työskentely
 • Käyttäjälähtöisyys & ratkaisujen etsiminen
 • Eteenpäin katsominen & visualisointi
 • Out of the box -ajattelu
 • Tietoon pohjautuinen & teknologioiden hyödyntäminen

Lisäksi täytyy kysyä seuraavat kysymykset: Miten luodaan vaikutus systeemitasolla? Kuinka luodaan arvoa? Kuinka puhutellaan yksilöiden tarpeita?

Ahsmann kuitenkin muistuttaa, että koska yhteiskunnan dynamiikat muuttuvat jatkuvasti, täytyy myös designerin suunnitella muutosta (design for change). Hän tarjoaa puheenvuoronsa lopuksi uudenlaisen työkalun, jonka avulla voidaan valjastaa luovuus käyttöön:
Design Digitalist Ahsmannin pilarimalli.png

Haastattelu / Sebastian Jansson, Founding Partner, Made by Choice & Lasse Laine, Founding Partner, Made by Choice

Design Digitalist Made by Choice.jpg

Made by Choice on Pohjoismaalaisen muotoilun yritys, jota Sebastian Jansson kuvailee erittäin arvokeskeiseksi. He eivät esimerkiksi usko lainkaan massakulutukseen, vaan haluavat luoda kestäviä ratkaisuja yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Osana tarinaa on siis ehdottomasti myös egoista luopuminen ja tiiminä, jopa perheenä toimiminen, joka vie yritystä kasvuun. Keskiössä on perinteisten suunnitteluprosessien kääntäminen päälaelleen, ja responsiivisuuden tuominen asiakaskokemukseen. Se tuo pöydälle uudenlaista joustavuutta, on kustannustehokasta sekä kannustaa innovatiivisuuteen.

Tolvanen vertaa Made by Choicea ja Digitalistia toisiinsa kollektiivisuudeltaan ja Lasse Laine uskoo että niiden yhteisöllisyyden taustalla on erityisesti luottamus.

Kokonaisvaltainen brändi kasvun mahdollistajana / Heidi Rantala, Co-owner, Chief Marketing Officer, Yepzon

Design Digitalist Heidi Rantala.jpg

Yepzon on suomalainen kasvuyritys joka auttaa paikantamaan mitä tahansa, missä päin maailmaa tahansa. Heidi Rantala uskoo, että suomalainen startup on konkurssissa jos brändin rakentamisen priorisoi kasvun edelle. Puheenvuoroaan rakentaessaan, hän huomasi ristiriidan alkuperäisen aiheen, ja Yepzonin tilanteen välillä. Siksi hän käänsi otsikon ympäri, vastaamaan yrityksen todellisuutta: Kasvu kokonaisvaltaisen brändin mahdollistajana. Rantala täräyttääkin vahvan mielipiteen: Jos kassa on tyhjä, brändillä ei tee mitään.

Hän on myös vakuuttunut siitä, että kasvuyrityksen ytimessä on usko siihen, että yritys on jo suurempi kuin mitä se sillä hetkellä on. Usko luo uskottavuutta. Samalla unohdetaan liian pieni tekeminen ja löydetään oikeankokoisia asiakkaita. Näin Yepzon rakentaa brändiään kasvun kanssa yhtä aikaa.

Building a family of iconic lifestyle brands / Alexander Matt, Chief Marketing Officer, Fiskars Group

Design Digitalist Alexander Matt.jpg

Puheenvuoro alkaa SNL:n viihdyttävällä videolla siitä kuinka suunnitteluvalinnat voivat herättää suuria tunteita. Filkkaa tähdittää Ryan Reynolds ja se on ehdottomasti katsomisen arvoinen: 

 

Alexander Matt puhuu tänään ikonisen brändin luomisesta. Hän uskoo että vaikka se viekin aikaa, ei se vaadi Steve Jobsia, vaan on mahdollista kenelle tahansa.

Tässä on Mattin muistilista ikonisen brändin synnyttämiseen:

 1. Pysy liikeessä. Ikonisen brändin täytyy olla muita edellä, innovatiivinen ja puhua kuluttajien kanssa samaa kieltä. Brändi ei voi kehittyä mikäli se ei kykene muuttumaan kehityksen mukana.
 2. Älä kadota brändisi juuria. Vaikka kehittyminen on tärkeää, täytyy brändin pysyä johdonmukaisena.
 3. Ole eettinen & universaalinen. 

 4. Jatkuvuus. Brändillä on oltava sielu joka näkyy kanavasta riippumatta.

Fiskarsilla on parisenkymmentä pienempää brändiä, jotka kaikki jakavat saman mission. Yrityksen tavoitteena on rakentaa perhe ikonisia lifestyle-brändejä, joilla on vaikutus ihmisiin ja yhteisöihin. Fokuksen löytäminen on siis erittäin tärkeää.

Starship – Tulevaisuuden lähettirobotti / Antti Mäkelä, Co-founder, Designer, Aivan Oy

Design Digitalist Antti Mäkelä.jpg

Aivan Oy on muotoilyritys, joka haluaa tehdä jatkuvasti uutta, niin itselleen kuin asiakkailleenkin. Antti Mäkelä kertoo, että Starship-robotit synnyttänyt projekti lähti liikkeelle hämärästä briiffistä: haluttiin luoda maailmaan uusi esine joka herättää sosiaalista hyväksyntää. Tavoitteena oli siis luoda automatisoitu lähetti.

Heti alussa ymmärrettiin, että tasapainon löytäminen loppukäyttäjän mieltymysten ja laillisten säädösten välillä on tärkeää. Sen haastavuuden vuoksi Aivan Oy fiksasi perinteistä luovaa prosessia heille paremmin sopivaksi. Tavoitteena on iteratiivinen prosessi joka on kevyt ja nopea; sellainen, jossa kaikkia suunnitteluvaiheita voidaan tehdä samanaikaisesti.

Starship-robotin taustalla on insight siitä että tavaroiden kuljettaminen lisääntyy ja vaikeutuu jatkuvasti, ja viimeinen maili kuljetuksesta on kaikkein kallein. Siksi tarvitaan näitä lähettirobotteja, joiden avulla saadaan lähetykset perille kotiovelle nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

 

Tähän päättyikin ensimmäinen Design Digitalist. Päivän sisältö tiivistyy tehokkaasti Raquel Benmerguin upeisiin visuaalisiin muistiinpanoihin: 

Design Digitalist Raquel Benmerguin.jpg

Psst. Mikäli luova suunnittelu kiinnostaa enemmänkin, vilkaise blogi Kolme väärinkäsitystä luovuudesta.

Subscribe to Email Updates