Teetimme keväällä 2018 markkinoinnin automaatiotutkimuksen, jossa kysyimme suomalaisilta markkinointipäättäjiltä, miten heidän yrityksensä hyödyntävät automaatiota markkinoinnissa, millaisia hyötyjä he ovat teknologialla saavuttaneet ja mitkä osa-alueet ovat aiheuttaneet haasteita. Havaitsimme, että yrityksillä on edelleen paljon työtä aiheeseen liittyen – ja kokosimme mielenkiintoisimmat havainnot ladattavaan tutkimusraporttiin. 

Oli alkusyksy vuonna 2016. Osallistuin Messukeskuksessa järjestettyyn Markkinoinnin viikko -tapahtumaan ja kävin lukuisten suomalaisten mainos-, media- ja markkinointitoimistojen pisteillä kuuntelemassa mielenkiintoisia puheenvuoroja alan viimeisimmistä trendeistä ja kehityssuunnista. Esityksissä tuntui toistuvan kaksi termiä ylitse muiden: data ja markkinoinnin automaatio. Niin mielenkiintoisia kuin puheenvuorot olivatkin, jäi minua kaivelemaan se, että harvassa esityksessä oli juuri mitään konkreettista. Hype molempien aiheiden ympärillä oli saavuttamassa huippunsa ja kaikki kiirehtivät nostamaan ne esille puheissaan, oli asiasta sitten painavaa sanottavaa tai ei. 

Paljon on ehtinyt tapahtua sitten vuoden 2016. Hypekäyrän korkein huippu on nyt ohitettu, ja markkinoinnin automaatio ei ole enää pelkkää konsulttien höttöpuhetta, vaan arkipäivää yhä useammassa yrityksessä. Automaatio tuli markkinoijien työpöydille rytinällä, mutta missä mennään nyt? Ovatko yritykset onnistuneet markkinointiautomaation käyttöönotossa ja millaisia haasteita se on tuonut tulleessaan? Keväällä 2018 tekemämme tutkimus tuo mielenkiintoisia näkökulmia markkinoinnin automaation tilasta Suomessa. Lataa tutkimusraportti, ja katso mitä saimme selville.

Lataa tutkimusraportti

Suurin hype on ohi – automaatiosta on tullut arkipäivää 

Erilaiset kansainväliset tutkimukset antavat ymmärtää, että markkinoinnin automaatiojärjestelmien käyttöaste yrityksissä on tällä hetkellä noin 30–40 % luokkaa. Tutkimuksemme vastaajista kuitenkin jopa 46 % kertoi yrityksensä käyttävän markkinoinnin automaatiojärjestelmää, mikä on varsin korkea osuus. Tulokset vaihtelevat tietysti riippuen tutkimuksen otannasta ja kohdeyleisöstä, mutta on selvää, että yhä useammat yritykset ovat ottaneet automaation keskeiseksi osaksi omaa markkinoinnin työkalupakkiaan. Kerromme raportissa lisää muun muassa siitä, milloin yritykset ovat hankkineet järjestelmänsä ja kuinka moni on integroinut CRM:n markkinoinnin automaatioon.

dingle_markkinoinnin_automaatiotutkimus

Kohdennettavuus ja tehokkuus suurimpia hyötyjä 

Yllätys tai ei, mutta viestien kohdennettavuus ja parempi markkinoinnin tehokkuus nousivat tutkimuksessa kärkisijoille automaation suurimpina hyötyinä. Molemmat ovat kiistattomia etuja, joita ei ilman automaatiota voida saavuttaa samassa mittakaavassa. Markkinoinnin ja myynnin tiiviimpi yhteistyö oli vastaajien mielestä kolmanneksi tärkein automaatiolla saavutettava hyöty, mikä on ilahduttavaa kuulla – tiedämmehän kaikki millainen rotko näiden kahden osa-alueen välillä voi pahimmillaan olla. Parempi asiakaskokemus ylsi hyödyissä neljännelle sijalle, eli näyttäisi siltä, että myös asiakkaat saavat nauttia automaation ilosanoman hedelmistä.   

Strategia, järjestelmän tekniikka ja sisällöt toteutetaan yhteistyöllä 

Yhä useampien yritysten otettua automaatiojärjestelmiä käyttöönsä, kysymys kuuluu; ovatko tulokset olleet toivottuja? Tutkimus puhuu selvää kieltä: moni yritys kokee onnistuneensa varsin keskinkertaisesti tai huonosti usealla eri markkinoinnin automaatio osa-alueella. Selkeästi haastavinta yrityksille ovat olleet järjestelmään liittyvät tekniset integraatiot ja implementoinnit sekä analytiikka ja raportointi. Myös sisältöstrategia ja markkinoinnin ja myynnin prosessien kehittäminen koettiin monessa yrityksessä vaikeaksi.

dingle_markkinoinnin_automaatiotutkimus

Haasteita on edelleen monella rintamalla 

Koostimme tutkimustulokset raporttiin, josta voit oppia muiden suomalaisten yritysten tilanteesta markkinoinnin automaation parissa. Hyötyjen, haasteiden ja ulkoistamiskäytäntöjen syvemmän tarkastelun lisäksi raportissa paneudutaan muun muassa järjestelmien käyttötarkoituksiin, käyttöä rajoittaviin tekijöihin sekä tulevaisuuden näkymiin. Voit ladata tutkimusraportin ilmaiseksi alapuolelta.

Lataa tutkimusraportti

Subscribe to Email Updates