Mitä yritykset tarvitsevat eniten menestyäkseen? Hyvän strategian? Viimeisimmän tekniikan? Parhaat kumppanit? Kaikilla edellä mainituilla on ehdottomasti merkitystä, mutta ennen kaikkea menestyvä organisaatio tarvitsee oikeanlaisia osaajia, talentteja – ihmisiä.

PwC:n tutkimuksen mukaan 77 prosenttia toimitusjohtajista näkee oikean osaamisen saatavuuden suurimpana haasteena yrityksen liiketoiminnalle. Kriittisin osaaminen liittyy nimenomaan H2H-taitoihin, jota tekniikalla ja koneilla ei voida korvata.

Parhaista osaajista käydään nyt, ja tullaan lähitulevaisuudessa käymään vielä kiivaampaa kilpailua. Ajat ovat menneet aimo harppauksia eteenpäin siitä, kun työnantajalla oli mahdollisuus sanella ehdot työntekijöille ja valita organisaatioonsa parhaat päältä. Nykyajan talentti tietää itse, mitä haluaa työelämältä ja työnantajalta, ja mikä hänen osaamisensa arvo työmarkkinoilla on. Yritysten onkin aiempaa haastavampaa saada avainosaajat kiinnostumaan yrityksestä ja ajattelemaan sitä mahdollisena työpaikkana. 

"Nykyajan talentti tietää itse, mitä haluaa työelämältä ja työnantajalta, ja mikä hänen osaamisensa arvo työmarkkinoilla on."

Työnantajamielikuva ja työnantajabrändistä oikealla tavalla viestiminen on avainasemassa, kun halutaan saada oikeat talentit pitämään yritystä potentiaalisena työnantajana. Mm. organisaatio- ja johtamiskulttuuri sekä arvot ja ilmapiiri ovat asioita, joista yrityksen tulee osata viestiä kohderyhmälleen selkeästi. Kohderyhmä tulee myös tuntea tarpeeksi hyvin, jotta osataan viestiä oikeista asioista oikealla tavalla ja tavoittaa kohderyhmä oikeista kanavista.

Viime aikoina asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa olen huomannut, että oikeiden osaajien löytäminen taloon on todellinen haaste monessa yrityksessä. Työnantajabrändi saattaa olla epävarmalla pohjalla, eikä siitä viestitä systemaattisesti tai mietitä lähestymistapaa kohderyhmän näkökulmasta. Ne yritykset jotka panostavat työnantajabrändin kehittämiseen ja siitä viestimiseen, nousevatkin selvästi kilpailijoitaan näkyvämpään ja kiinnostavampaan asemaan hiljaiseloa viettävien kustannuksella.

"Yritykset, jotka panostavat työnantajabrändiinsä, nousevat selvästi kilpailijoitaan näkyvämpään ja kiinnostavampaan asemaan."

Moni asia yrityksissä on voinut vuosien saatossa muuttua, mutta mielikuva yrityksestä työnantajana on voinut jämähtää paikoilleen. Tämä oli haasteena myös esimerkiksi GE:llä, joka massiivisilla panostuksilla laittoi työnantajabrändinsä kuntoon ja sai kasvatettua toivotunlaisten hakemusten määrää merkittävästi. Organisaatioiden onkin tärkeää miettiä, vastaako ulkoinen työnantajakuva todellisuutta ja houkutellaanko sillä juuri niitä osaajia, joita taloon halutaan saada.

 

Kun haluat löytää sen oikean talentin omaan organisaatioosi, huomioi ainakin nämä kolme asiaa:

1. Tunne organisaatiosi. Tunne sen kulttuuri ja ihmiset, ja viesti niistä aidosti.

2. Ymmärrä kohderyhmääsi. Mieti, miten voit herättää kohderyhmässä vilpittömän kiinnostuksen.

3. Viesti työnantajamielikuvasta jatkuvasti. Kyse ei ole kampanjasta. Työnantajabrändistä tulee viestiä jatkuvasti ja pitkäjänteisesti. 

 

Subscribe to Email Updates